• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Należności w jednostkach budżetowych. Praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szkolenie realizujemy w formule hybrydowej. W celu zapoznania się z ofertą stacjonarną proszę kliknąć obrazek obok >>>

Ważne informacje o szkoleniu

Ewidencja i windykacja należności i dochodów budżetowych często budzi wiele problemów czy wątpliwości. W celu weryfikacji wiedzy i praktycznych umiejętności proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym należności w jednostkach budżetowych. Omawiane treści będą przedstawiane ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych. Podczas zajęć wskażemy zagadnienia należności, począwszy od realizacji, po ich ewidencję i właściwą windykację. Ekspert przedstawi również najczęstsze trudności oraz nieprawidłowości dotyczące tej materii oraz zaproponuje sposoby ich rozwiązania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uporządkowanie wiedzy w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych przy naliczaniu oraz dochodzeniu należności w jednostkach budżetowych.
• Poznanie istoty oraz praktycznych aspektów efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych dla uporządkowania funkcjonowania należności w jednostce.
• Sprawdzenie, czy prawidłowości ujmowania należności w sprawozdaniach budżetowych i finansowych w mojej jednostce są wykonywane prawidłowo.
• Zdobycie wiedzy na temat najczęstszych błędów popełnianych przy realizacji i windykacji należności oraz wskazówek jak się przed nimi uchronić.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m. in.:
a. Należności krótkoterminowe i długoterminowe,
b. Przypisy, odpisy, dochody nieprzypisane,
c. Nadpłaty, zaległości, przedawnienia,
d. Należności sporne i wątpliwe.
2. Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności – terminy, zasady; odsetki a kary.
3. Odpisy aktualizujące należności – ustalanie prawdopodobieństwa otrzymania należności wątpliwej - zasady, ewidencja.
4. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:

a. Umorzenie należności,
b. Odroczenie terminu płatności, rozłożenie zaległości na raty.
5. Windykacja należności – krok po kroku - ewidencja:
a. Upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,
b. Koszty upomnienia – zasady, zmiana wysokości,
c. Wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, wniosek egzekucyjny – należności cywilnoprawne,
d. Rekompensata za koszty odzyskiwania należności cywilnoprawnych – istota, zasady naliczania,
e. Kontrahent w likwidacji, w upadłości,
f. Postanowienia komornicze,
g. Zakończenie postępowania egzekucyjnego. Koszty egzekucji.
6. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.
7. Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych.
8. Inwentaryzacja należności – terminy, zasady:

a. Potwierdzanie sald,
b. Weryfikacja.
9. Należności i dochody w sprawozdaniach finansowych.
10. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz pracownicy działów księgowości w jst i jednostkach podległych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie tematyki: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Online: Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi u w szkoleniu wynosi 329 PLN netto/os.
Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Cena 649 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 12 października cena wynosi 585 PLN netto/os.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.