• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowa klasyfikacja budżetowa. Nowe zasady klasyfikowania wydatków i dochodów w jednostce samorządu terytorialnego

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia, w praktyczny i kompleksowy sposób zostanie zaprezentowania wiedza dotycząca zagadnień związanych z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 27 lipca 2022 r. Omówione zostaną m. in. zasady ujmowania w budżetach środków pochodzących ze środków zewnętrznych, także tych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, nowe rozdziały, w których ujęto część rozwojową subwencji dla samorządów. W ramach szkolenia uczestnicy poznają również pułapki, jakie powstają przy klasyfikowaniu zadań pod kątem nowej klasyfikacji budżetowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie z obszernymi zmianami w klasyfikacji budżetowej.
  • Wyjaśnienie wątpliwości związanych ze stosowaniem klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków i dochodów.
  • Przedstawienie interpretacji Ministerstwa Finansów oraz RIO, związanych z nową klasyfikacją.
  • Uzyskanie praktycznej wiedzy przez uczestników szkolenia, niezbędnej do wypełniania nałożonych na nich obowiązków.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany dotyczące klasyfikowania środków w ramach funduszy – na przykład Fundusz Pomocy Ukrainie.
2. Zmiany dotyczące ujęcia wydatków inwestycyjnych, w tym kwestia odpowiedzi na Interpelację nr 33700 z 21 maja 2022r. w sprawie sposobu ujmowania zakupu środków trwałych w jednostkach samorządu terytorialnego.
3. Utworzenie nowego rozdziału „75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” -  przykład. 
4. Utworzenie nowego rozdziału „85414 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą”-  przykład.
5. Utworzenie nowego rozdziału „85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy” – pułapka w rozliczeniach.
6. Utworzenie nowych paragrafów w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) oraz powstaniem na jej mocy Funduszu Pomocy, tj.:
a) w załączniku nr 3 do rozporządzenia paragrafów: § 072, § 207-208, § 253, § 638-640,
b) w załączniku nr 4 do rozporządzenia paragrafów: § 207-208, § 234-235, § 253, § 328- 329, § 435, § 437, § 474-475, § 483-486, § 638-640, § 646-649.
7. Pozostałe zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej – rozdziały usługowe oraz podmiotowe.
8. Dostosowanie analityki na potrzeby nowych zmian w klasyfikacji budżetowej.
9. Wyjaśnienia oraz stanowiska związane z nową klasyfikacją – RIO , MF itd.
10. Nowe paragrafy związane z funduszami – nowe rozliczanie. 
11. Pułapki w klasyfikacji budżetowej – przykłady.
12. Zagadnienia trudne – przykłady w powiązaniu z rozdziałami usługowymi oraz podmiotowymi.
13. Pochłanianie starych paragrafów przez nowe paragrafy – przykłady.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych, którzy są odpowiedzialni za stosowanie podziałki klasyfikacji budżetowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 6 września 2022 r.