• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowa klasyfikacja budżetowa. Nowe zasady klasyfikowania wydatków i dochodów w związku z ustawą z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy. Moc wsteczna klasyfikacji budżetowej

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia, w praktyczny i wszechstronny sposób zostanie zaprezentowania wiedza dotycząca zagadnień związanych z obszernymi zmianami w klasyfikacji budżetowej w aspekcie prowadzenia rozliczeń wydatków/kosztów zadań pod kątem klasyfikowania do nowych paragrafów wydatkowych oraz dochodowych. W myśl nowych paragrafów klasyfikacji budżetowej wystąpi wiele przypadków pochłaniania starych paragrafów przez nowe paragrafy (wchłonięcie zakresowe) co wymagać będzie powiązania grup paragrafów w celu ujęcia w nowym paragrafie klasyfikacji budżetowej – dotyczy to przede wszystkim wydatków bieżących co zostanie szczegółowo omówione na szkoleniu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia będą mogli:

 • wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków,
 • na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematu objętego szkoleniem,
 • poznać także pułapki jakie powstają przy klasyfikowaniu zadań pod kątem nowej klasyfikacji budżetowej.
 • zapoznać się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia.
 • spotkanie w wersji stacjonarnej to możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertem, praktykiem, to wyjątkowa możliwość bieżącego wyjaśniania trudnych zagadnień i problematycznych kwestii.
zwiń
rozwiń
Program

I. ZADANIA A KLASYFIKACJA BUDŻETOWA – każde zadanie to jakiś paragraf lub grupa paragrafów:

 • Art. 4 [Wniosek o nadanie numeru PESEL].
 • Art. 5 [Zapewnienie nieodpłatnego wykonania fotografii].
 • Art. 12 [Zasady udzielania obywatelom Ukrainy pomocy socjalnej] – pułapka (uchwała j.s.t o pomocy oraz polecenia wojewody).
 • Art. 12b [Przebudowa, remont lub zmiana sposobu użytkowania budynków lub ich części, przeznaczonych docelowo na cele mieszkalne].
 • Art. 13 [Wniosek o świadczenie pieniężne] – tak zwane 40 złotych.
 • Art. 22 [Dostęp do polskiego rynku pracy] – pułapka w klasyfikacji.
 • Art. 23a [Zatrudnianie obywateli Ukrainy] – pułapka w klasyfikacji.
 • Art. 24 [Centra integracji społecznej].
 • Art. 25 [Opiekun tymczasowy dla małoletniego].
 • Art. 25a [Ewidencja małoletnich].
 • Art. 26 [Prawo do świadczeń socjalnych].
 • Art. 27 [Zasady pieczy zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka].
 • Art. 28 [Dostęp do żłobków, klubów dziecięcych].
 • Art. 29 [Zasady udzielania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych].
 • Art. 31 [Jednorazowe świadczenie pieniężne].
 • Art. 31a i 31 b [Środki z alkoholówki].
 • Art. 32 [Zapewnienie pomocy psychologicznej].
 • Art. 51 [Tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć edukacyjnych].
 • Art. 52 [Bezpłatny transport do miejsca kształcenia].
 • Art. 14 [Utworzenie Funduszu Pomocy] – zadania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni Księgowi, Księgowi oraz pozostali pracownicy pionu finansowo-księgowego którzy są odpowiedzialni za stosowanie podziałki klasyfikacji budżetowej w urzędach gmin, starostwach powiatowych oraz urzędach marszałkowskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 375 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
 

Zgłoszenie należy przesłać do 19 września 2022 r.