Nowa klasyfikacja budżetowa w jednostkach systemu pomocy społecznej. Nowe zasady klasyfikowania wydatków i dochodów w związku z ustawą z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy. Moc wsteczna klasyfikacji budżetowej

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia, w praktyczny i wszechstronny sposób zostanie zaprezentowania wiedza dotycząca zagadnień związanych z obszernymi zmianami w klasyfikacji budżetowej w obszarze funkcjonowania jednostek systemu pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem przyporządkowania oraz rozliczenia starej i nowej klasyfikacji budżetowej co wymagać będzie także dostosowanie ewidencji księgowej na potrzeby rozliczeń analitycznych do kont rozrachunkowych, wynikowych itd. W myśl nowych paragrafów klasyfikacji budżetowej wystąpi wiele przypadków pochłaniania starych paragrafów przez nowe paragrafy (wchłonięcie zakresowe) co wymagać będzie powiązania grup paragrafów w celu ujęcia w nowym paragrafie klasyfikacji budżetowej – dotyczy to przede wszystkim wydatków bieżących.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia będą mogli:

 • wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków,
 • na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematu objętego szkoleniem,
 • poznać także pułapki jakie powstają przy klasyfikowaniu zadań pod kątem nowej klasyfikacji budżetowej,
 • zapoznać się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia,
 • spotkanie w wersji stacjonarnej to możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertem, praktykiem, to wyjątkowa możliwość bieżącego wyjaśniania trudnych zagadnień i problematycznych kwestii.
zwiń
rozwiń
Program

I. ZADANIA A KLASYFIKACJA BUDŻETOWA:

 • Art. 22 [Dostęp do polskiego rynku pracy] – pułapka w klasyfikacji.
 • Art. 23a [Zatrudnianie obywateli Ukrainy] – pułapka w klasyfikacji.
 • Art. 24 [Centra integracji społecznej].
 • Art. 25 [Opiekun tymczasowy dla małoletniego].
 • Art. 25a [Ewidencja małoletnich].
 • Art. 26 [Prawo do świadczeń socjalnych].
 • Art. 27 [Zasady pieczy zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka].
 • Art. 29 [Zasady udzielania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych].
 • Art. 30 [Prawo do świadczeń z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy, których członkowie rodziny powrócili na Ukrainę].
 • Art. 31 [Jednorazowe świadczenie pieniężne].
 • Art. 31a i 31 b [Środki z alkoholówki] – nowość.
 • Art. 32 [Zapewnienie pomocy psychologicznej] – pułapka.
 • Nowy rozdział - 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy – pułapka przy rozliczaniu ( art.26 ust.4 RKO- … Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje należny osobie uprawnionej kapitał na rachunek płatniczy lub na instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych odpowiednio ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług społecznych w celu wypłaty tego kapitału w sposób określony w art. 7…oraz specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni Księgowi, Księgowi oraz pozostali pracownicy pionu finansowo-księgowego którzy są odpowiedzialni za stosowanie podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostkach systemu pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Zgłoszenia należy przesłać do 27 września 2022 r.
Cena: 365 PLN netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.