Nowa klasyfikacja budżetowa w placówkach oświatowych. Nowe zasady klasyfikowania wydatków i dochodów w związku z ustawą z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy. Moc wsteczna klasyfikacji budżetowej

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia, w praktyczny i wszechstronny sposób zostanie zaprezentowania wiedza dotycząca zagadnień związanych z obszernymi zmianami w klasyfikacji budżetowej w obszarze funkcjonowania placówek oświatowych  ze szczególnym uwzględnieniem przyporządkowania oraz rozliczenia starej i nowej klasyfikacji budżetowej co wymagać będzie także dostosowanie ewidencji księgowej na potrzeby rozliczeń analitycznych do kont rozrachunkowych, wynikowych itd. W myśl nowych paragrafów klasyfikacji budżetowej wystąpi wiele przypadków pochłaniania starych paragrafów przez nowe paragrafy (wchłonięcie zakresowe) co wymagać będzie powiązania grup paragrafów w celu ujęcia w nowym paragrafie klasyfikacji budżetowej – dotyczy to przede wszystkim wydatków bieżących co zostanie szczegółowo omówione na szkoleniu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia będą mogli:

 • wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków,
 • na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematu objętego szkoleniem,
 • poznać także pułapki jakie powstają przy klasyfikowaniu zadań pod kątem nowej klasyfikacji budżetowej.
 • zapoznać się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia.
 • spotkanie w wersji stacjonarnej to możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertem, praktykiem, to wyjątkowa możliwość bieżącego wyjaśniania trudnych zagadnień i problematycznych kwestii.
zwiń
rozwiń
Program

I. ZADANIA A KLASYFIKACJA BUDŻETOWA:

 • Art. 22 [Dostęp do polskiego rynku pracy] – pułapka w klasyfikacji.
 • Art. 23a [Zatrudnianie obywateli Ukrainy] – pułapka w klasyfikacji.
 • Art. 31a i 31 b [Środki z alkoholówki] – nowość.
 • Art. 32 [Zapewnienie pomocy psychologicznej].
 • Art. 50 [Zwiększenie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej] – pułapka przy klasyfikacji.
 • Art. 51 [Tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć edukacyjnych].
 • Art. 52 [Bezpłatny transport do miejsca kształcenia].
 • Art. 53 [Pomoc materialna dla uczniów].
 • Art. 55 [Nauczanie w oddziale przygotowawczym].
 • Art. 55b [Dodatkowa nauka języka polskiego].
 • Art. 56 [Godziny ponadwymiarowe dla nauczyciela] – pułapka w klasyfikacji.
 • Art. 56a [Godziny ponadwymiarowe] – pułapka w klasyfikacji.
 • Art. 57 [Zatrudnienie na stanowisku pomocy nauczyciela].
 • Art. 58 [Wyłączenie stosowania przepisów o zawieszeniu prawa do świadczenia].
zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni Księgowi, Księgowi oraz pozostali pracownicy pionu finansowo-księgowego którzy są odpowiedzialni za stosowanie podziałki klasyfikacji budżetowej w placówkach oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Zgłoszenie należy przesłać do 22 września 2022 r.

Cena: 365 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.