Nowe zasady rozliczeń podatku dochodowego z perspektywy płatnika PIT

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane działom kadr i płac oraz pracownikom działów finansów i księgowości, dotyczące podatku dochodowego PIT za 2021 rok.

Ważne informacje o szkoleniu

Nowy Ład w PIT obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. Oznacza to, że nowe zasady rozliczeń PIT wymagają gruntownych wyjaśnień – szczególnie po dokonanych pierwszych naliczeniach wynagrodzeń. Specyfika regulacji powoduje narastanie wątpliwości, a programy płacowe dodatkowo potęgują poczucie niepewności. Ponadto osoby odpowiadające w zakładzie pracy za przygotowanie list płac, naliczenie i odprowadzenie podatków stają w praktyce przed koniecznością udzielania porad, opinii oraz wyjaśnień pracownikom w zakresie wyboru optymalnego sposobu rozliczeń PIT. Wiele pytań jest nadal aktualnych. Podczas szkolenia wyjaśnimy wątpliwości na gruncie wdrożenia przepisów Polskiego Ładu z pozycji płatnika podatku PIT.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przygotowanie uczestników szkolenia do wdrożenia przepisów Polskiego Ładu w zakresie rozliczenia podatków dochodowych pracowników.
  • Część szkolenia poświęcona zostanie na symulację kalkulacji zaliczki PIT w różnych konfiguracjach.
  • Podczas szkolenia możliwe będzie zadawanie pytań oraz konsultacji zagadnień problemowych związanych z omawianą nowelizacją.
zwiń
rozwiń
Program

W ramach szkolenia poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:
1. Obowiązujący stan prawny z uwzględnieniem przepisów przejściowych oraz epizodycznych.
2. Nowa skala podatkowa, nowa kwota zmniejszająca podatek (kwota wolna od podatku).
3. Rozszerzenie katalogu zwolnień z PIT (ulga na powrót, ulga dla emerytów, ulga dla rodzin wielodzietnych).
4. Ulga dla pracowników z perspektywy płatnika (z miesięcznymi limitami przychodów) oraz z perspektywy podatnika (z rocznymi limitami przychodów).
5. Ulga dla pracowników z uwzględnieniem wspólnego rozliczenia małżonków.
6. Nowe zasady wyliczania składki zdrowotnej dla podatników korzystających ze zwolnień podatkowych (hipotetyczna zaliczka na podatek).


W ramach ww. punktów omówione zostaną m. in. wątpliwości dotyczące:

  • Zasadności składania nowych oświadczeń.
  • Wysokości pensji w poszczególnych miesiącach nowego roku.
  • Zasadności oraz momentu rezygnacji z ulgi dla pracowników.
  • Ryzyka związanego z dopłatą podatku w zeznaniu rocznym.
     
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiadających za naliczenie wynagrodzeń pracowniczych, naliczenia i odprowadzenia podatków.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT. W codziennej praktyce uczestniczy m. in. W pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego. Jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.