Obligacje komunalne w 2021 roku. Jak prawidłowo je wyemitować? Korzyści i koszty dotyczące emisji

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną podstawy prawne dotyczące emisji obligacji, korzyści z obligacji komunalnych oraz koszty związane z ich emisją. Wiedza zdobyta podczas szkolenia powoli na samodzielne przygotowywanie dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

- W kompleksowy i koherentny sposób zostanie przybliżona problematyka komunalnych obligacji przychodowych.
- Poszerzenie wiedzy z zakresu instrumentów finansowych zwrotnych, jakimi są obligacje komunalne.
- Poznanie aspektów prawnych i budżetowych możliwości rozplanowania spłaty obligacji.
- Wskazanie ich rodzajów, wad i zalet, kosztów związanych z emisją.
- Przedstawienie, krok po kroku postępowania dotyczącego emisji obligacji, od budżetu po wybór agenta emisji, zawarcia umowy, po rejestrację.
- Otrzymanie przykładowych wzorów, m.in. uchwał organów stanowiących jst, w sprawie emisji, które przydadzą się przy przeprowadzaniu emisji.
- Możliwość konsultacji kwestii problemowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Istota/definicja obligacji komunalnych (municypalnych).
2. Podstawa prawna emisji obligacji komunalnych (ustawa o obligacjach): Ustawowa definicja obligacji. Emitenci obligacji. Rodzaje obligacji. Emisja obligacji. Zabezpieczenie obligacji. Wykup, umorzenie i odtworzenie obligacji.

3. Korzyści z obligacji komunalnych:
• Emisja obligacji nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
• Karencja w spłacie kapitału.
• Jedna opinia RIO dla obligacji wieloletnich.
• Możliwość negocjacji w sprawie wydłużenia terminu spłaty.
4. Jak wyemitować obligacje komunalne:
• Aspekty prawne przy emisji obligacji komunalnych.
• Analiza budżetu, rozplanowanie spłaty i karencji.
• Przygotowanie uchwał organów stanowiących jst – przykładowe wzory.
• Opiniowanie przez regionalną izbę obrachunkową.
• Wybór banku/biura maklerskiego (agenta emisji) – przykładowe wzory. Zawarcie umowy z bankiem na objęcie obligacji komunalnych – przykładowy wzór.
• Inne dokumenty.
• Obowiązek rejestracji obligacji wyemitowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW).
5. Koszty emisji obligacji: Prowizja Banku/biura maklerskiego. Koszty odsetkowe. Inne.
6. Komunalne obligacje przychodowe:

• Zalety obligacji przychodowych.
• Emitenci obligacji przychodowych.
• Wymagane źródło przychodu.
• Korzystna kwalifikacja budżetowa.
• Istotne zapisy w uchwale o emisji obligacji przychodowych.
7. Pytania i odpowiedzi.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jst, skarbnicy, radni, pracownicy wydziałów finansów i budżetu, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni, inne osoby zainteresowane tematyką obligacji komunalnych.

 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

wieloletni skarbnik Miasta Białegostoku (5 lat), powiatu białostockiego (13 lat), Gminy Choroszcz (5 lat); stały współpracownik FRDL Ośrodka w Białymstoku (w latach 1990-2010), prowadząca szkolenia z zakresu finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 325 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 1 marca 2021 r.