Obligacje komunalne w praktyce

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną podstawy prawne dotyczące emisji obligacji, korzyści z obligacji komunalnych oraz koszty związane z ich emisją. Wiedza zdobyta podczas szkolenia powoli na samodzielne przygotowywanie dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Istotnym źródłem finansowania rozwoju większości samorządów i spółek komunalnych są środki komercyjne, pożyczane od banków i instytucji finansowych. Czasami też takim środkiem niedocenianym, ale czasami też przecenianym, są obligacje komunalne. Zastanawiając się nad sposobem finansowania inwestycji z komercyjnych źródeł, każdy samorząd powinien rozważyć wszelkie aspekty prawne, finansowe i organizacyjne związane z wyborem pomiędzy kredytem bankowym a emisją obligacji. Proponowane szkolenie będzie miało zdecydowanie praktyczną formę, a przedstawione w nim elementy powinny przygotować uczestników do wyboru odpowiedniego sposobu finansowania oraz w przypadku podjęcia decyzji o emisji obligacji, pomóc w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego procesu w  sposób prawidłowy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie, poszerzenie wiedzy z zakresu instrumentów finansowych zwrotnych, jakimi są obligacje komunalne.
 • Wskazanie, jak właściwie przygotować się do emisji obligacji, na co zwrócić uwagę, jak przeprowadzić analizę finansową, jak przygotować dokumenty, w tym zapytania ofertowe i umowy. Omówienie uchwały o emisji obligacji.
 • Zdobycie praktycznych porad i wskazówek w celu analizy możliwości finansowych i organizacyjnych jst pod kątem zdobycia właściwego sposobu finansowania inwestycji pochodzących z komercyjnych źródeł.
 • Podczas szkolenia możliwe będzie zadawanie pytań związanych z omawianym tematem.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie: fakty i mity o obligacjach komunalnych.
2. Zagadnienia prawne:

 • pojęcie i cechy obligacji,
 • podstawy prawne emisji obligacji, rodzaje emisji obligacji, tryb i warunki emisji obligacji,
 • agent emisji,
 • agent płatniczy,
 • obowiązki emitenta.

3. Zagadnienia finansowe:

 • czynniki wpływające na koszt emisji obligacji,
 • ryzyka związane z emisją obligacji.

4. Porównanie kredytu i emisji obligacji:

 • koszty pozyskania pieniądza,
 • czynniki wpływające na koszt kredytu i obligacji komunalnych,
 • niefinansowe warunki kredytu bankowego i emisji obligacji.

5. Zagadnienia praktyczne - jak właściwie przygotować proces emisji obligacji:
• ETAP przygotowawczy:

 • analiza sytuacji finansowej jst,
 • określenie zdolności budżetu do obsługi zobowiązań – art. 243 ustawy o finansach publicznych; płynność budżetowa, wyznaczenie optymalnego okresu spłaty zobowiązania,
 • uchwała o emisji obligacji.

• ETAP realizacyjny:

 • przygotowanie zapytań ofertowych – istotne cechy,
 • analiza umów,
 • negocjacje z oferentami.

6. Podsumowanie, dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jst, skarbnicy, radni, pracownicy wydziałów finansów i budżetu, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni, inne osoby zainteresowane tematyką obligacji komunalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca samorządowy. Dyrektor Generalny firmy konsultingowej, zajmującej się doradztwem m.in. w zarządzaniu finansami jst. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami samorządowymi, przygotowywaniu Wieloletnich Planów Finansowych, biznesplanów i opracowań analitycznych dla jst i spółek komunalnych oraz finansowaniu inwestycji komunalnych. Współautor kilkuset opracowań z zakresu analiz budżetu jst, emisji obligacji oraz optymalizacji i restrukturyzacji zobowiązań. Wykładowca na szkoleniach z zakresu finansów komunalnych. Współtwórca wydawnictwa pt. „Obligacje komunalne. Zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne.”

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 czerwca 2022 r.