• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Odliczenie i korekta podatku VAT przez jst. Zastosowanie współczynnika proporcji i preproporcji w praktyce. Analiza przypadków

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie nowy vat, pod kątem korekty i odliczenia vat-u za 2022 rok. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas.

Ważne informacje o szkoleniu

Odliczanie i korekta podatku VAT od lat sprawia samorządom wiele problemów, a liczne zmiany przepisów i różnorodne interpretacje w tym zakresie tylko je wzmagają. W odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości w ich stosowaniu, proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli nabyć umiejętności i ugruntować wiedzę, niezbędną do prawidłowego odliczenia i korekty podatku VAT za 2022 r. Prowadząca zajęcia, w jasny i klarowny sposób wskaże wpływ na odliczenie podatku w kontekście aktualnych i planowanych zmian podatku VAT, w szczególności tych, które mają realny wpływ na odliczanie i korektę podatku tj. sprzedaż węgla przez jst, rozliczanie inwestycji czy zakupów, pochodzących z dotacji. Ponadto omówi regulacje z zakresu korekty rocznej podatku VAT, weryfikacji współczynnika proporcji i preproporcji. Podczas spotkania zostaną poruszone także najczęściej pojawiające się kwestie problemowe, a prowadząca przedstawi praktyczne rozwiązania i podpowie, jak postąpić, by prawidłowo zrealizować zadania z zakresu odliczania i korekty podatku VAT oraz uniknąć błędów, ujawnianych podczas kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie problematyki dotyczącej odliczania oraz korekty podatku VAT, zwłaszcza tych transakcji, których kwalifikowanie może powodować problemy, w szczególności obrotu węglem czy transakcji związanych z użytkowaniem wieczystym.
 • Zaprezentowanie zagadnień dotyczących odliczenia podatku naliczonego, rozliczenia faktur korygujących, odliczenia z wykorzystaniem współczynnika proporcji oraz preproporcji.
 • Omówienie problemów dotyczących korekty w odniesieniu do inwestycji, środków trwałych, nieruchomości.
 • Wskazanie licznych przykładów odliczenia podatku przy sprzedaży węgla, remontów, inwestycji, fotowoltaiki, wydatków związanych z zakupem usług i towarów.
 • Uzyskanie niezbędnej praktycznej wiedzy, a także odpowiedzi na m. in. poniższe pytania:
 • Które czynności należy opodatkować podatkiem VAT, a które nie podlegają opodatkowaniu?
 • Jak właściwie udokumentować odliczenie?
 • Jak właściwie opodatkować sprzedaż węgla przez gminę?
 • Jakie jest stanowisko w sprawie opodatkowania dotacji z zakresu fotowoltaiki, pomp ciepła? Co z okresem trwałości?
 • Czy możemy odliczyć VAT od zakupów pokrytych z dofinansowania Rządowy Fundusz Polski Ład?
 • Kiedy możemy skorzystać z współczynnika proporcji?
 • Jak obliczać preproporcję? Co z dotacjami przy obliczaniu preproporcji przez jst?
 • Jak zweryfikować współczynniki?
 • Jak właściwie obliczyć korektę przy realizacji inwestycji?
zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT:

 • Wskazanie na katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu.
 • Omówienie transakcji, których kwalifikacja może rodzić wątpliwości i skutki dla odliczenia podatku VAT – obrót węglem, transakcje dotyczące użytkowania wieczystego, aport itp.

2. Odliczenie podatku naliczonego:

 • Omówienie podstawowych warunków odliczenia podatku i praktyczne zilustrowanie zasad ustalania związku danego zakupu z czynnościami opodatkowanymi. 
 • Analiza na konkretnych przypadkach: 
 • działania w ramach konsorcjum i wspólnego przedsięwzięcia, 
 • zakupu towarów i usług w związku z realizowaniem wydarzeń otwartych, 
 • świadczeń dla pracowników, 
 • zakupów związanych ze sprzedażą węgla,
 • promocji jst,
 • remontów i zakupu wyposażenia do budynków, w których prowadzona jest działalność.
 • Realizacja inwestycji na przykładzie obiektu sportowego, parku, sieci wodociągowej.
 • Zakupy realizowane z dotacji – usuwanie azbestu, fotowoltaika, „Cyfrowa Gmina”, Rządowy Fundusz Polski Ład.
 • Zasady odliczania podatku w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych i paliwa.
 • Zdarzenia, które nie dają prawa do odliczenia podatku. Prawidłowe udokumentowanie transakcji jako warunek odliczenia.

3. Odliczenie podatku VAT z wykorzystaniem współczynnika proporcji:

 • Zasady ustalania kwoty podatku podlegającej odliczeniu – kiedy korzystamy z współczynnika proporcji?
 • Zasady wyliczania proporcji – jak ustalić obrót roczny, czy uwzględniamy czynności niepodlegające opodatkowaniu, kwalifikowanie dotacji, transakcje nie uwzględniane podczas wyliczenia współczynnika proporcji, zasady zaokrąglania współczynnika proporcji.

4. Tzw. współczynnik preproporcji:

 • Jak obliczać preproporcję? Czy podatnik może samodzielnie ustalić wysokość współczynnika?
 • Współczynnik indywidualny dla działalności wod-kan, cmentarzy komunalnych i obiektu sportowego – obowiązek zgłoszenia schematu podatkowego.
 • Dotacje uwzględniane w obliczeniu preproporcji przez jst.
 • Moment wydatkowania dotacji, a konieczność uwzględnienia jej w preproporcji.

5. Korekta roczna:

 • Weryfikacja współczynnika proporcji i preproporcji, właściwa deklaracja podatkowa.
 • Obowiązkowe korekty przy realizacji inwestycji.
 • Zasady dokonywania korekty w przypadku nabycia środków trwałych. Sprzedaż środka trwałego w okresie korekty.
 • Korekta w przypadku zakupu nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania.
   
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy jednostek, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów inwestycyjnych, działów finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania korekt podatku VAT naliczonego z uwzględnieniem najnowszych przepisów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 1000 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, PIT i postępowań podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 lutego 2023 r.