Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z pogranicza finansów JST i gospodarowania odpadami, którego przedmiotem będzie tak zwana "opłata śmieciowa".

Ważne informacje o szkoleniu

W ostatnich dwóch latach miały miejsce nowelizacje przepisów regulujących nakładanie i dochodzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 23 września 2021 r., jak i jej kontynuacja, obowiązująca od 1 stycznia 2022 r., spowodowały niewątpliwie spore zamieszanie zarówno w naliczaniu, jak i nakładaniu opłaty śmieciowej. Przymusowe jej dochodzenie to również niemałe wyzwanie dla osób, zajmujących się windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proponowane szkolenie pozwoli Państwu uporządkować, również chronologicznie, wszystkie zmiany przepisów i wyjaśnić problemy w tym zakresie. Prowadząca, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w egzekucji i windykacji, wskaże najlepsze rozwiązania w kwestii wymiaru oraz windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej istotnych zmian w zakresie nakładania opłaty śmieciowej, w szczególności kwestii terminów oraz zwolnień z opłaty.
 • Zdobycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów dotyczących opłaty śmieciowej.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wyjaśnienia wątpliwości w stosowaniu przepisów.
 • Poznanie aktualnego orzecznictwa.

 

 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania:
 • Jak prawidłowo ustalić liczbę osób zamieszkałych w nieruchomości?
 • Jaka opłata dla domków letniskowych? Jaka opłata w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych?
 • Co z nieruchomościami niezamieszkałymi?
 • W jakich sytuacjach możemy zastosować zwolnienie z opłaty śmieciowej?
 • Co w przypadku sprzedaży nieruchomości? Kiedy można zaprzestać naliczania opłaty?
 • Co w przypadku zgonu podatnika? Kto powinien wtedy ponieść opłatę?
 • Jak ustalić czy właściciel segreguje odpady? Czy właściciel sam może zadeklarować nieselektywną zbiórkę odpadów?
 • Kiedy można zwolnić z obowiązku opłaty?
 • Kiedy można zwolnić podatnika z egzekucji? Kiedy należy wystawić tytuł wykonawczy?
 • Kiedy należy wystawić dalszy tytuł wykonawczy i kolejny tytuł wykonawczy w opłacie śmieciowej?
zwiń
rozwiń
Program

I. JAK DZISIAJ WYGLĄDA NALICZANIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?

1. Nowe obowiązki gmin – co z koniecznością podjęcia nowych uchwał? Prawo czy obowiązek? Nowe uregulowania starych problemów kompetencji związków międzygminnych.

2. Nowe rozwiązania dotyczące wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Kryteria nałożenia opłaty śmieciowej: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych.

3. Jak prawidłowo ustalić liczbę mieszkańców - najnowsze orzecznictwo.

4. Co z nieruchomościami niezamieszkałymi – opłata obligatoryjna czy fakultatywna?

 • Nowe prawa i obowiązku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
 • Obciążenie opłatą domków letniskowych czy nieruchomości, wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 • ·Dopuszczalność złożenia odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi.

5. Nowe terminy do składania deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • Co zrobić jeśli właściciel składa deklarację po terminie?
 • Jak „wyzerować” opłatę jeśli najemca się wyprowadził i nie ma z nim kontaktu?
 • Czy na podstawie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości można „zamknąć” konto podatnika?

6. Jak zaprzestać naliczania opłaty śmieciowej, w przypadku zgonu podatnika i kto powinien wtedy dalej płacić?

7. Czy wszyscy właściciele mają obowiązek segregować odpady komunalne?

 • Co zrobić, jeśli ktoś nie segreguje? Jak to ustalić?
 • Skąd organ podatkowy będzie czerpał wiedzę, czy podatnik segreguje czy nie odpady?

8. Jak nałożyć opłatę w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów? Czy właściciel nieruchomości może sam zadeklarować nieselektywną zbiórkę odpadów?

9. Zasady postępowania w przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Co to znaczy, że zawiadomienie o zmianie stawki stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego? Czy wysyłamy wówczas upomnienie?

11. Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jak je stosować?

12. Najnowsze orzecznictwo w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II. WINDYKACJA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PO NOWELIZACJACH PRZEPISÓW USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI.

1. Upomnienia i ich regulacja: obowiązujące wzory upomnień; przedawnienie kosztów upomnień; wysokość kosztów upomnień.

2. E-tytuły wykonawcze w opłacie śmieciowej i aplikacja e-TW.

3. Przesłanki do niepodejmowania egzekucji.

 • Jakie sytuacje usprawiedliwiają niepodejmowanie czynności zmierzających do egzekucji?
 • ·Kiedy egzekucja podatków jest obowiązkowa, a kiedy nie?
 • ·Co się bardziej opłaca: podjęcie egzekucji czy nieprzystąpienie do niej?

4. Obowiązki i prawa wierzyciela w egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponowne wszczęcie egzekucji u dłużnika nieściągalnego.

5. Dalszy tytuł wykonawczy i kolejny tytuł wykonawczy w opłacie śmieciowej – kiedy, który wystawiamy?

III. PYTANIA UCZESTNIKÓW I ODPOWIEDZI.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, osoby zajmujące się w gminach i związkach międzygminnych nakładaniem, dochodzeniem i egzekwowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych o specjalności prawo finansowe; ekspert w dziedzinie dochodów jst, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant NIK Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca RIO, autor książek min.: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Dotacje z budżetów jst”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wielu czołowych wydawnictw.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.