Opodatkowanie transakcji dotyczących prawa użytkowania wieczystego na gruncie podatku VAT

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie rozliczanie opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe w prawo własności z uwzględnieniem podatku vat.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób zostanie przekazana wiedza z zakresu prowadzenia rozliczeń opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności po zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Podczas zajęć szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestie związane z momentem powstania obowiązku podatkowego, nadpłaty i zaległości w opłacie przekształceniowej czy odliczenia podatku. Prowadząca wskaże i omówi trudności, związane z opodatkowaniem transakcji dotyczących użytkowania wieczystego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie się z wieloma aspektami opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz kwestii zmienianych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w tym od 1 stycznia 2022 r.
 • Przybliżenie aspektów związanych z praktycznym stosowaniem przepisów, uzyskanie dostępu do materiałów szkoleniowych, pomocnych przy wykonywaniu obowiązków w zakresie rozliczania podatku VAT w zakresie opodatkowania transakcji dotyczących użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej.
 • Poznanie aktualnego orzecznictwa w zakresie omawianym podczas szkolenia.
 • Podczas szkolenia możliwe będzie zadawanie pytań oraz konsultacji zagadnień problemowych związanych z omawianym tematem.
zwiń
rozwiń
Program

1. Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów – zakres i termin stosowania.
2. Opodatkowanie transakcji dotyczące użytkowania wieczystego:

 • użytkowanie wieczyste ustanowione przed 1 maja 2004 r.,
 • użytkowanie wieczyste ustanowione po 1 maja 2004 r.,
 • opłaty roczne,
 • opłata przekształceniowa związana z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność z mocy prawa,
 • sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.

3. Podstawa opodatkowania – jak wyliczyć podatek VAT?
4. Moment powstania obowiązku podatkowego – nowe przepisy od 1 stycznia 2022 r.
5. Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego, a obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej.
6. Faktura:

 • zbiorcze ujęcie opłat przekształceniowych w dokumencie wewnętrznym,
 • faktura na rzecz użytkownika wieczystego.

7. Stawka VAT – czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia z opodatkowania?
8. Nadpłata i zaległość w opłacie przekształceniowej – jak rozliczyć na gruncie podatku VAT?
9. Odliczenie podatku VAT – zwiększenie zakresu stosowania prewspółczynnika?
10. Przegląd aktualnego orzecznictwa w podatku VAT.
11. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy zajmujący się rozliczaniem podatku VAT, pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie spraw związanych z opłatą za użytkowanie wieczyste oraz tzw. opłatą przekształceniową, osoby odpowiedzialne za merytoryczny nadzór realizowanych zadań w sferze objętej tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, PIT i postępowań podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.