Opracowanie projektu planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej. Wybrane problemy z klasyfikacji budżetowej

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie plan finansowy jednostki budżetowej z uwzględnieniem projektu budżetu i klasyfikacji budżetowej.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Plan finansowy jest podstawą gospodarki finansowej każdej jednostki. Celem proponowanego szkolenia jest pomoc w prawidłowym opracowaniu projektu planu finansowego jednostki budżetowej na 2023 rok. Trener, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w organie nadzorczym, przedstawi zależności pomiędzy projektem planu finansowego jednostki a projektem budżetu jst, wskaże podziałki w klasyfikacji budżetowej dla jst i jednostek podległych oraz omówi zmiany w klasyfikacji budżetowej z 2022 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy, niezbędnej do prawidłowego przygotowania projektu planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej na 2023 r.
• Zaprezentowanie zmienionych przepisów dotyczących gospodarki finansowej i klasyfikacji budżetowej z 2022 r.
• Poznanie najczęściej występujących nieprawidłowości w zakresie stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej i praktycznych sposobów postępowania, które przyczynią się do ich eliminacji z bieżącej pracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Projekt planu finansowy jednostki budżetowej podstawą gospodarki finansowej, a projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego:
• Zasady opracowania projektu planu finansowego.
• Terminy opracowania projektu planu finansowego.
• Szczegółowość: do paragrafów, a kiedy szczegółowości do grup paragrafów wydatkowych.
2. Plan finansowy jednostki budżetowej podstawą gospodarki finansowej, a budżet jednostki samorządu terytorialnego.
• Opracowanie planu finansowego.
3. Podstawowe podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
4. Kiedy obowiązują grupy paragrafów wydatkowych.
5. Zmiany w klasyfikacji budżetowej z 2022 r.
6. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a problemy w jej stosowaniu:

• Klasyfikowanie dochodów: § 063, § 064; § 094, a § 097 oraz § 095.
• Klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz § 303.
• Klasyfikowanie wydatków do § 419.
• Klasyfikowaniu wydatków do § 441, § 442 w związku z § 470.
• Klasyfikowaniu wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430.
• Stosowanie § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421.
• Kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie?
• Klasyfikacja wydatków w §492, § 615.
7. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi jednostek budżetowych i pracownicy wydziałów finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od ponad 20 lat szkoli z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jsfp, w tym jst. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej, jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO, była także pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 listopada 2022 r.