• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Finansowanie i funkcjonowanie OSP. Nowelizacja ustawy o Ochotniczych Straży Pożarnych z 2023 r. – zasady funkcjonowania i finansowania, najnowsze orzecznictwo sądów, administracji, wojewodów, RIO

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące finansowania i działania ochotniczych straży pożarnych po ostatnich zmianach przepisów.

Ważne informacje o szkoleniu

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowa ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Ustawa ta po półtorarocznym okresie obowiązywania jest przedmiotem nowelizacji wprowadzanej w 2023 r. Zapraszamy na szkolenie dotyczące finansowania i funkcjonowania OSP oraz najnowszej nowelizacji ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych z 2023 roku. Zakres nowelizacji jest znaczny i obejmuje zmiany m.in. w obszarze finansowania szkoleń i wyżywienia OSP, odszkodowań i ekwiwalentu dla strażaków ratowników OSP, świadczeń ratowniczych i odznaczeń dla członków OSP.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uzyskanie profesjonalnej wiedzy prawniczej na temat finansowania OSP wraz z umiejętnością jej zastosowania w praktyce.
  • Treści poszczególnych zagadnień uzasadniane są poglądami nauki prawa, komentarzami do najnowszych orzeczeń sądów i administracji, rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów i Regionalnych Izb Obrachunkowych.
  • Przedstawienie jak nowelizowane przepisy wpływają na finansowanie i funkcjonowanie OSP oraz współpracę tych podmiotów w szczególności z gminami.
zwiń
rozwiń
Program

1) Realne zmiany wprowadzane nowelizacją  ustawy o OSP.
2) Umowa gmina - OSP – praktyczne wskazówki zapisów umownych. 
3) Zakres zadań ochotniczych straży pożarnych.
4) Relacje gmina – OSP.
5) Relacje Państwowa Straż Pożarna – Ochotnicze Straże Pożarne.
6) Relacje ZOSP RP – OSP, status ZOSP RP.
7) Nowe wymagania dla strażaków ratowników OSP do wyjazdu do działań ratowniczych.
8) Kandydat na strażaka ratownika OSP.
9) Zmiany w obszarze zatrudnienia komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej.
10) Nowe zasady szkoleń i nabywania uprawnień przez kierowców OSP.
11) Dodatek emerytalny OSP – zadania gmin, przesłanki, procedura, świadkowie.
12) Zmiany w zasadach wypłaty ekwiwalentów pieniężnych.
13) Praktyczne wskazówki tworzenia uchwały o wysokości ekwiwalentu według najnowszych rozstrzygnięć wojewodów.
14) Kwestia obowiązywania starych uchwał ekwiwalentowych i ciągłości prawa.
15) Zmiany w zakresie prowadzenia rachunkowości OSP.
16) Nowe odznaczenia i medale dla członków OSP.
17) Legitymacje dla strażaków ratowników OSP.
18) Nowe świadczenia majątkowe dla członków OSP.

zwiń
rozwiń
Adresaci
  • pracownicy samorządowi gmin, powiatów, województw obsługujący Ochotnicze Straże Pożarne,
  • komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzący sprawy OSP,
  • pracownicy Regionalnych Izb Obrachunkowych,
  • członkowie zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych,
  • strażacy Państwowej Straży Pożarnej,
  • prawnicy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej,
  • wszyscy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, prowadzi Kancelarię Prawną LexKała oraz Portal Prawa Ochrony Przeciwpożarowej LexFire.pl. Adiunkt w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Były asystent w Zakładzie Podstaw Prawnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, prowadził zajęcia z prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Trener i autor monograficznych szkoleń zawodowych dla pracowników samorządowych i strażaków OSP oraz PSP z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej oraz finansów publicznych, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora KUL, autor licznych książek, artykułów i opracowań naukowych, popularnonaukowych i poradnikowych z zakresu prawa, m.in. cywilnego, administracyjnego (w tym ochrony przeciwpożarowej), m.in. książek Sto pytań do prawnika o Ochotnicze Straże Pożarne. Poradnik praktyczny, t. 1 i t. 2, Gdańsk 2012, Gdańsk 2014; Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice, Zielonka 2013; wyd. 2, Gdańsk 2018, Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Zielonka 2015; System finansowania ochotniczych straży pożarnych w Polsce (z suplementem elektronicznym), Gdańsk 2020, Ochotnicze Straże Pożarne. Komentarz, Warszawa 2023. Publikuje na łamach portalu Prawo.pl, serwisu samorządowego Polskiej Agencji Prasowej, www.strazacki.pl oraz w serwisach prawnych Wolters Kluwer. Jego publikacje ukazywały się na łamach „Strażaka”, „Przeglądu Pożarniczego, „W Akcji”, „Rzeczypospolitej”, www.remiza.pl, w wydawnictwie C.H. Beck. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, delegat na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Pełnomocnik dh OSP Edwarda Pruśniewskiego, w głośnej sprawie wygranej przed Sądem Najwyższym. Odznaczony brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 390 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 23 sierpnia 2023 r.