• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Likwidacja zaległości i nadpłat w podatku od nieruchomości

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii finanse Jednostek Samorządu Terytorialnego, którego przedmiotem będzie podatek od nieruchomości w kontekście likwidacji nadpłat i zaległości.

Ważne informacje o szkoleniu

Konieczność zwrotu podatku nienależnego lub dochodzenia podatku zaległego oraz prowadzenia postępowania w tym zakresie budzi wiele wątpliwości praktycznych. Ustawa Ordynacja podatkowa zawiera szereg praktycznych instytucji, których wykorzystanie pozwala w sposób efektywny wygasić zaległość podatnika lub wypełnić jego roszczenie o zwrot podatku. Podczas proponowanego szkolenia wskażemy praktyczną stronę postępowania z zaległością lub nadpłatą w podatku od nieruchomości, omówimy najczęściej pojawiające się błędy w stosowaniu przepisów, a także rozwiążemy, zgłaszane przez uczestników wątpliwości z zakresu tematyki zajęć.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie przepisów prawnych z zakresu zaległości i nadpłat w podatku od nieruchomości, jak również pragmatyki ich stosowania.
 • Podkreślenie praktycznych aspektów dotyczących obowiązków organu podatkowego, terminów, zaliczania wpłat wobec wielu zobowiązań, wydawania postanowień, zwrotu kwoty nienależnie zwróconej nadpłaty, ulg, o jakie może zawnioskować podatnik, prowadzenia działań informacyjnych wobec podatników.
 • Poznanie najczęściej pojawiających się błędów i nieprawidłowości oraz wskazanie sposobów właściwego postępowania.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania z zakresu problematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE:

 • Czym jest podatek i jak powstaje – powstawanie zobowiązań podatkowych.
 • Jak wygasa zobowiązanie podatkowe?
 • Czym jest nadpłata podatkowa i jak powstaje?
 • Czy nadpłatę podatku można stwierdzić z urzędu?
 • Jaki jest termin zawnioskowania o nadpłatę podatku?
 • Jaki jest termin zwrotu nadpłaty?
 • Czym różni się od siebie wniosek o stwierdzenie nadpłaty i zwrot nadpłaty?
 • Jaka jest różnica między odsetkami a oprocentowaniem nadpłaty?

2. ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • Jak wygasza się zobowiązanie podatkowe współwłaścicieli?
 • Jak traktować wpłaty nieuwzględniające wartości udziału we współwłasności?
 • Kiedy następuje zapłata podatku – termin płatności?
 • Czy można odroczyć termin płatności podatku?
 • Czy można przywrócić termin płatności podatku?
 • Jak zaliczać wpłaty podatku wobec wielu zobowiązań?
 • Czy wskazania podatnika co do wpłaty mają charakter wiążący dla organu?
 • Jak wydać postanowienie o zarachowaniu?
 • Jakie należności można zaliczać na podatek? 
 • Czy można zapłacić podatek za podatnika?
 • Co to znaczy działać przez wyręczyciela?
 • Co to jest zaległość podatkowa i kiedy powstaje?
 • Czy rata podatku może stać się zaległością podatkową?
 • Czy do uregulowania zaległości trzeba wzywać podatnika?
 • Kiedy organ wydaje decyzję o konieczności zwrotu kwoty nienależnie zwróconej nadpłaty?
 • Kiedy przedawnia się podatek?
 • Kiedy przerywa lub zawiesza się bieg terminu przedawnienia?
 • O jakie ulgi może zawnioskować podatnik?
 • Jakie są skutki nierealizowania przyznanej ulgi?
 • Czy decyzja w sprawie ulgi może wygasić się z urzędu?
 • Jak zwrócić nadpłatę?
 • Kiedy można umorzyć zobowiązanie z urzędu?  
 • Jak prowadzić działania informacyjne wobec podatników?
 • Czy w drodze wznowienia postępowania może powstać nadpłata?

3. PODSUMOWANIE, ODPOWIEDZI NA PYTANIA.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy urzędów gmin i miast zajmujący się wymiarem podatku od nieruchomości, osoby, które zostały powołane do bieżącego kontrolowania obowiązku podatkowego na terenie gminy/ miasta.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT. W codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego. Jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 lipca 2023 r.