Podatek od nieruchomości w ujęciu praktycznym. Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie z dziedziny podatków lokalnych, którego przedmiotem będzie podatek od nieruchomości i obowiązki wydziałów podatkowych z nim związane.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w praktycznych zajęciach z zakresu prawa podatkowego dotyczącego problematyki podatku od nieruchomości. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane najważniejsze zagadnienia podatkowe w praktyce organów podatkowych gmin. Kwestie te zostaną omówione z uwzględnieniem aktualnych wyroków sądów administracyjnych i pytań uczestników oraz ich problemów praktycznych, pojawiających się podczas stosowania przepisów prawa podatkowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami podatkowymi, które najczęściej pojawiają się lub pojawią się w praktyce gmin w 2021 roku.
  • Omówienie kwalifikacji konkretnych rodzajów obiektów, np. zbiorników/silosów, kontenerów, wiat, stacji redukcyjno-pomiarowych, bocznic kolejowych, elektrowni wiatrowych, urządzeń i instalacji wewnątrzbudynkowych oraz „zewnętrznych” i poszerzenie wiedzy w przedmiotowym zakresie.
  • Przegląd najciekawszych orzeczeń sądów wojewódzkich i NSA z ostatnich lat oraz wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które będą mogły zostać wykorzystane przy sporządzaniu rozstrzygnięć podatkowych.
  • Spojrzenie na powyższe zagadnienia z punktu widzenia praktyka.
  • Pomoc w rozwiązaniu problemów prawnych / uzyskanie odpowiedzi na pytania z zakresu tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Grunty:
• grunty rolne i leśne oraz wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej działalności (np. opodatkowanie kopalń odkrywkowych, gruntów pod liniami elektroenergetycznymi, składowisk odpadów, gruntów zrekultywowanych),
• granice pomiędzy majątkiem osobistym osoby fizycznej a przedsiębiorcy (wyrok TK z 12 grudnia 2017 roku oraz w szczególności najnowszy wyrok TK z dnia 24 lutego 2021 roku).
2. Budynki:
• kwalifikacja obiektu jako budynku czy budowli, w tym silosy, zbiorniki, wiaty czy kontenery (wyrok TK z 13 grudnia 2017 roku oraz wydane w latach 2018-2021 orzecznictwo sądów administracyjnych),
• majątek niewykorzystywany/w złym stanie technicznym,
• moment powstania obowiązku podatkowego dla nowobudowanych obiektów.
3. Budowle:
• obiekty budowlane różnego typu, w tym wiaty, silosy/zbiorniki, bocznice kolejowe, stacje redukcyjno-pomiarowe, elektrownie wiatrowe, rozdzielnie i transformatory, myjnie bezdotykowe, urządzenia i instalacje w budynkach (przed i po zmianie definicji obiektu budowlanego), części budowlane i fundamenty maszyn oraz urządzeń, kable w kanalizacji kablowej,
• zwolnienie dla infrastruktury kolejowej,
• zasady ustalania podstawy opodatkowania budowli – wartość początkowa a rynkowa.
4. Sesja pytań i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy/naczelnicy wydziałów podatków oraz pracownicy urzędów, odpowiedzialni za wymiar i kontrolę podatku od nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, wieloletni praktyk z zakresu podatków i opłat lokalnych - pracował dla firm Deloitte oraz Ernst&Young, a aktualnie jest partnerem w kancelarii podatkowoprawnej KSSP Kuryło Sudolski Szrek sp.k.. Doradza i współpracuje z największymi krajowymi i zagranicznymi firmami działającym w różnych branżach na terenie całej Polski oraz z licznymi samorządami (ponad 100), w tym miastami wojewódzkimi i na prawach powiatu, gminami miejskimi, wiejsko-miejskimi i gminami wiejskimi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl lub mailem na adres centrum@frdl.kielce.pl do 20 maja 2021 r.