Podatek vat w działalności jst, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w 2022 r. Ewidencja księgowa, problemy i zmiany

W 2022 r. wszedł w życie nowy vat. Zapraszamy Państwa na szkolenie poświęcone ewidencji księgowej podatku VAT z uwzględnieniem aktualnych zmian. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas. 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego uczestnicy uzyskają wiedzę niezbędną do prawidłowego rozliczania podatku VAT, odliczania i korekty VAT w jst, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych wg. obowiązujących przepisów. Szkolenie będzie okazją do uzyskania cennych informacji dotyczących ewidencji księgowej podatku VAT oraz uzyskania odpowiedzi na zadane pytania z zakresu omawianego tematu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uczestnicy poznają zasady wykonania oraz ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT w jst, jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych – wg obowiązujących przepisów ustaw czy rozporządzeń.
  • Obszerny materiał dotyczący zmienionych przepisów podatku VAT, który uczestnicy otrzymają wyjaśnia wiele problemów, nastręczających wątpliwości interpretacyjne i będących przedmiotem kontroli oraz odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
  • Materiały szkoleniowe uzupełnione zostaną o wzorcowe zarządzenia i instrukcje dotyczące podatku VAT oraz praktyczne wskazówki.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em, w tym: wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem oraz bieżące interpretacje i orzecznictwo dotyczące zadań własnych - opłaty za pobyt w przedszkolu, posiłki, OPS, DPS, posiłki w stołówkach na rzecz personelu pedagogicznego.
2. Częściowe odliczanie VAT– struktura (prewspółczynnik i proporcja) w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
3. Korekta odliczeń VAT: roczna, 5-letnia i 10-letnia – wyliczone przykłady.
4. „Split payment”– czyli system podzielonej płatności (MPP) a Biała Lista Podatników – różnice.
5. SLIM VAT i POLSKI ŁAD – zmiany w podatku VAT – jak rozliczać VAT od 1 lipca 2021 r., 1 października 2021 r, 1 stycznia 2022 r., 1 stycznia 2023 r. m.in:
a. JPK_V7M(1) /JPK_V7K(1) i po zmianach JPK_V7M(2) /JPK_V7K(2).
b. Faktury korygujące „in minus” i „in plus”:
• Czy można obniżyć podstawę opodatkowania i VAT należny w momencie wystawienia faktury korygującej?
• Jakie dokumenty trzeba zebrać?
• Jak wykazać skorygowaną transakcję w nowym JPK, jeśli nie posiada się faktury korygującej?
c. Pakiet e-commerce.
d. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – zmiany w fakturowaniu.
6. Nowe zasady zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego:
a. Obowiązek pozostawania w gotowości do płatności bezgotówkowych.
b. Szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych.
c. Nowy próg limitu płatności bezgotówkowych – 8 000 zł.
d. Obowiązek instalacji terminala płatniczego.
7. Opłata przekształceniowa a obowiązek naliczania podatku VAT.
8. Tarcza antyinflacyjna – dla kogo obniżona stawka podatku VAT w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. dotycząca: energii elektrycznej, cieplnej, gazu, benzyny, olejów napędowych?
9. Aktualne problemy w rozliczeniach i ewidencji VAT:
a. Dotacje a VAT (przekazywanie grantów, dotacje do OZE, azbestu, POŚ, folii, dotacje do inwestycji własnych, stanowisko TSUE).
b. Inne. 
10. Konsultacje w zakresie przedstawionych zagadnień.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi oraz pracownicy służb finansowo- księgowych jst, samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i Centrów Usług Wspólnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej, w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek. Autor i współautor pozycji książkowych, w tym: pn.: „Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury” (wydawnictwo C.H.BECK-2019) oraz wielu publikacji o ww. tematyce. Jest znanym i cenionym szkoleniowcem, nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres szkolenia@mistia.org.pl lub uzupełnić powyższy Formularz Zgłoszenia do 9 czerwca 2022r.