Podatek VAT w samorządzie dla zaawansowanych z uwzględnieniem zmian od 2021 r.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

W 2021 r. wszedł w życie nowy vat. Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie z vat. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas. vat-r online

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu dwudniowy kurs z zakresu podatku VAT. W trakcie dwóch dni szkolenia zostaną omówione zaawansowane aspekty z zakresu podatku VAT. Szkolenie swoim zakresem przybliży Państwu występujące zdarzenia gospodarcze opodatkowane podatkiem VAT oraz zasady odliczana sprawiające problemy interpretacyjne. Na konkretnych przykładach przedstawione zostaną zagadnienia związane z rozliczaniem podatkiem VAT w tym transakcji rzadko występujących i nietypowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

W kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące naliczenia i odliczenia podatku VAT w transakcjach z kontrahentami UE, import towarów i usług, odwrotne obciążenie, odliczenia oraz ulgi za złe długi. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie praktycznych umiejętności uczestników szkolenia w zakresie rozliczania podatku Vat.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I
I. Częściowe odliczenie podatku VAT oraz korekta odliczeń.
1. Zasady odliczania VAT od wydatków związanych z działalnością mieszaną.
2. Jak ustalić prawidłowo współczynnik proporcji? Ustawa i rozporządzenie czym się kierować?
3. Czy zawsze mam obowiązek rozliczania i odliczania proporcją?
4. Towary, usługi, środki trwałe nieruchomości - korekta roczna podatku naliczonego, zasady.
a) Korekta od pozostałych nabyć.
b) Korekta podatku VAT od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w tym samochody osobowe wykorzystywane do działalności mieszanej.
c) Korekta podatku VAT od nieruchomości.
d) Korekta podatku VAT w związku ze sprzedażą towarów i usług w okresie korekty.
e) Korekta podatku VAT w związku ze sprzedażą środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości.
f) Korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia towarów, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości.
II. Zasady odliczania podatku VAT od zakupów wykorzystywanych nie tylko do działalności gospodarczej.
III. Zasady odliczania podatku VAT w 100%.
IV. Odliczenie podatku VAT w trakcie pandemii w celu zachowania przychodu, na co zwrócić uwagę?
V. Obrót towarami wrażliwymi.

1. Likwidacja procedury odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym.
2. Obrót z kontrahentami nieposiadających siedziby na terytorium Polski lub stałego miejsca prowadzenia działalności.
3. Wykaz towarów wrażliwych wskazanych w załącznikach.
4. Odpowiedzialności solidarna nabywcy przy obrocie towarami wrażliwymi, na co zwrócić uwagę.
5. MPP obowiązkowy i dobrowolny - odpowiedzialność sprzedawcy i nabywcy.
Dzień II
I. Rejestracja na potrzeby rozliczania VAT UE.

• Obowiązek rejestracji podatników na potrzeby VAT UE.
• Kiedy należy dokonać zgłoszenia rejestracyjnego, terminy.
• Zgłoszenie po terminie a odpowiedzialność podatnika.
• Druk zgłoszenia rejestracyjnego VAT UE – wzór wypełnienia.
• Potwierdzenie rejestracji do VAT UE oraz obowiązki zarejestrowanego podatnika.
• Informacja podsumowująca a deklaracja w transakcjach VAT UE.
• Terminy składania informacji VAT UE i deklaracji.
• Czy składamy „zerowe” deklaracje, informacje podsumowujące.
• Kiedy korygować deklaracje a kiedy informacji podsumowujące w transakcjach VAT UE.
II. Import towarów i import usług.
1. Pojęcie importu towarów.
2. Podstawa opodatkowania w imporcie towarów.
3. Import towarów rozliczany wg zasad ogólnych.
4. Metoda uproszczona rozliczania importu towarów.
5. Pojęcie importu usług.
6. Obowiązek podatkowy a miejsce świadczenia usługi.
7. Szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług.
8. Przelicznik walutowy i podstawa opodatkowania.
9. Deklarowania świadczenia i nabywania usług od kontrahentów zagranicznych.
10. Obowiązki informacyjne w transakcjach UE.
III. Ulga na złe długi.
1. Co jest rozumiane przez pojęciem ulgi na złe długi?
2. Warunki i terminy korzystania z ulgi za złe długi.
3. Wierzyciel, dłużnik – obowiązek i dobrowolność kto i kiedy?
4. Przedawnienie w stosowaniu ulgi na złe długi.
5. Ujęcie ulgi w JPK_VAT i deklaracji.
6. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ulgi za złe długi.
IV. Ewidencja JPK_VAT oraz zasady sporządzania i przesyłania danych od 1 października 2020r. oraz po zmianach od stycznia 2021 r. oraz od lipca 2021 r.
1. JPK – jakie szczegółowe dane należy wykazywać w rejestrach sprzedaży i zakupów (oznaczenia, symbole, GTU i inne).
2. Kasy rejestrujące a JPK – kiedy paragon a kiedy faktura.
3. Faktury uproszczone ujęcie w JPK – wskazanie zmian zgodnie z nowym rozporządzeniem.
4. Jak korygować dane w JPK – z uwzględnieniem zmian dotyczących ewidencji faktur korygujących.
V. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi, kierownicy jednostek, oraz wszystkie osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedze na temat podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku VAT. Od 2010 r. właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 550 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do  9 czerwca 2021 r.