• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podatek VAT w sektorze finansów publicznych dla średniozaawansowanych z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian

online
Potwierdzone

15-16 marca 2023 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 każdego dnia.

W 2023 roku wszedł w życie nowy VAT. Zapraszamy Państwa na szkolenie online z VAT. Najlepsze szkolenia z podatku VAT tylko u nas. 

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na dwudniowe zajęcia kompleksowo przedstawiające zasady rozliczania podatku VAT należnego i naliczonego, prowadzenia kas fiskalnych oraz sprawozdawczości JPK. Szkolenie swoim zakresem obejmie najważniejsze i najczęściej występujące zdarzenia gospodarcze opodatkowane podatkiem VAT oraz obowiązki informacyjne składane do Ministerstw Finansów. Szkolenie realizowane będzie w formule warsztatowej, zagadnienia prawne i merytoryczne podparte zostaną licznymi praktycznymi przykładami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie na konkretnych przykładach zagadnień związanych z rozliczaniem podatkiem VAT m. in.:
- wystawiania i rozliczania faktur,
- rozliczania usług najmu, dzierżawy, użytkowanie wieczyste,
- sprzedaży węgla,
- rozliczania inwestycji, importu usług oraz obowiązków informacyjnych.
• Zaprezentowanie wprowadzonych i planowanych zmian w 2023 roku z zakresu podatku VAT.
• Zdobycie, uzupełnienie, uporządkowanie wiedzy dotyczącej zasad prawidłowego i terminowego rozliczania podatku VAT w zakresie najczęściej występujących zdarzeń gospodarczych.
• Omówienie najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości.
• Poznanie odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości z tematyki zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I 15 marca
1. Przepisy ustawy i rozporządzeń jako podstawa prawna. Jak czytać i interpretować przepisy?
2. Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w samorządzie? Na przykładzie trzech rodzajów działalności:

a. Czynności podlegające opodatkowaniu.
b. Czynności zwolnione przedmiotowo i podmiotowo z podatku VAT.
c. Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT - zgodnie z ustawą o Podatku od towarów i usług oraz dyrektywą UE.
3. Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów występujące w samorządach oraz jednostkach podległych z uwzględnieniem najnowszych przepisów:
a. Rozliczanie najmów, dzierżawy, media, refaktury - wygaśnięcie, rozwiązanie, ulgi a zasady opodatkowania.
b. Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, lokali na rzecz różnych jednostek.
c. Internat/bursa szkolna/schronisko młodzieżowe. Kiedy wyłączenie z opodatkowania a kiedy opodatkować?
d. Obrót nieruchomościami, w tym:
• Sprzedaż gruntów niezabudowanych (rolne, leśne, inne), przeznaczonych pod zabudowę.
• Sprzedaż nieruchomości, budynków, budowli lub ich części.
• Wywłaszczenie, zamiana, przekazanie.
• Użytkowanie wieczyste - ustanowienie, sprzedaż, przekształcenie.
• Wadium. Kiedy wadium, a kiedy zaliczka? Moment podatkowy dla zaliczki.
e. Sprzedaż węgla przez gminy - zasady opodatkowania i odliczania.
f. Programy Inwestycji Strategicznych – wskazanie stanowiska Ministerstwa Finansów w zakresie rozliczania podatku VAT.
g. Import usług. Na co zwrócić uwagę, kiedy opodatkować i wykazać w JPK. Zasady dokumentowania i rozliczania, kto i kiedy?
h. Rozliczanie produktów rolnych, w tym zasady wystawiania i rozliczania faktur RR.
4. Dokumentowanie sprzedaży - faktury, faktury elektroniczne, faktury ustrukturyzowane, korygowanie sprzedaży, terminy wystawiana a moment podatkowy na przykładach:
a. Faktura obowiązkowa i na żądanie.
b. Elementy faktury. Jak poprawiać i korygować?
c. Faktury zaliczkowe i rozliczające zakończenie wykonania usługi/dostawy towaru.
d. Faktury uproszczone.
e. Faktury do paragonu.
f. Terminy wystawiania faktur. Zasady ogólne i szczególne.
g. Terminy wystawiania faktury a moment podatkowy - data wystawienia, sprzedaży, podatkowa. Przykłady.
h. Faktury elektroniczne - zasady i zakres stosowania.
i. Faktury ustrukturyzowane - zasady i zakres stosowania.
j. Faktury korygujące a faktury nazywane „Nota Korygująca”.
k. Moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podatek VAT.
l. Moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zwiększającej podatek VAT.
m. Zasady potwierdzania i ujmowania faktur korygujących „in minus” i „in plus” w rejestrze sprzedaży.
Dzień II 16 marca
1. Stawki podatku VAT z uwzględnieniem tarczy antyinflacyjnej, czasowego obniżenia stawek w związku z sytuacją międzynarodową na przykładach: najem, dzierżawa, węgiel, nieruchomości, import i inne.
2. Kasy fiskalne – obowiązek prowadzenia kas fiskalnych oraz zwolnienie z obowiązku – rozporządzenie o zwolnieniu z prowadzenia ewidencji na kasach fiskalnych z uwzględnieniem zmian.

a. Sprzedaż podlegająca i niepodlegająca ewidencji na kasach fiskalnych.
b. Zwolnienie z obowiązku ewidencji sprzedaży na podstawie rozporządzenia - omówienie rozporządzenia.
c. Paragon dokumentujący zaliczki.
d. Paragon a faktura uproszczona.
e. Wystawianie faktur do paragonu.
f. Wystawianie faktur na żądanie.
g. Korygowanie sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie - zwroty towarów, niewykonanie usługi, reklamacje, obniżki ceny, oczywiste pomyłki, anulowanie paragonów - ewidencja, niezbędne dane, korekty.
3. Zasady i sposób rozliczania podatku naliczonego:
a. Prawo do odliczenia podatku naliczonego - faktury zakupowe a VAT naliczony.
• Kiedy powstaje prawo do odliczania podatku VAT?
• Zakupy dające prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego.
• Terminy ustawowe odliczenia.
• Wyłączenia z prawa do odliczenia.
b. Częściowe odliczenie VAT zgodnie ze współczynnikiem sprzedaży (proporcja) art. 90 oraz preproporcją art. 86 ust.2a-2h. Kiedy ustawa, a kiedy rozporządzenie?
c. Weryfikacja odliczeń i dokonywanie korek. Kiedy obowiązkowo oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę?
4. JPK – zasady prowadzenia ewidencji oraz korygowanie i przesyłanie do US.
a. JPK. Jakie szczegółowe dane należy wykazywać w rejestrach sprzedaży i zakupów min. oznaczenia, procedury, symbole GTU, ulga za złe długi i inne.
b. Wykazywanie sprzedaży i zakupów na podstawie faktury sprzedażowej i zakupowej.
c. Wykazywanie sprzedaży paragonowej w pliku JPK _VAT.
d. Wykazywanie faktur uproszczonych z NIP nabywcy do kwoty 450 zł w pliku JPK_VAT.
e. Jak korygować dane w pliku JPK - noty, faktury korygujące.
f. Kary porządkowe za błędy i nieprawidłowości w JPK.
5. Zmiany w podatku VAT w 2023 r. - wprowadzone i planowane.
6. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi, kierownicy oraz pracownicy działów finansowych jst oraz jednostek podległych, wszystkie osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedze w zakresie podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 699 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 marca 2023 r.