• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podatek VAT z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian. Zajęcia dla średniozaawansowanych

online
Program i karta zgłoszenia

17 i 24 sierpnia 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 każdego dnia.

W 2022 r. wszedł w życie nowy vat. Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie z vat. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas. vat-

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w dwudniowym szkoleniu z zakresu podatku VAT w jsfp, podczas którego podsumujemy zasady rozliczania podatku VAT należnego i naliczonego oraz sprawozdawczości MDR. Szkolenie swoim zakresem obejmie najważniejsze i najczęściej występujące zdarzenia gospodarcze opodatkowane podatkiem VAT oraz obowiązki informacyjno-sprawozdawcze składane do MF. Omawiane podczas zajęć zagadnienia zostaną podparte praktycznymi przykładami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedmiotem szkolenia jest omówienie na konkretnych przykładach zagadnień związanych z rozliczaniem podatkiem VAT m.in.:
- wystawiania i rozliczania faktur,
- rozliczania usług najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego,
- importu oraz obowiązków informacyjno-sprawozdawczych z zakresu podatku VAT.
• Przedstawiany zakres tematyczny uwzględnia wprowadzone i planowane zmiany w 2022 roku.
• Po zakończeniu szkolenia uczestnicy bez problemów powinni prawidłowo i terminowo rozliczać podatek VAT w zakresie najczęściej występujących zdarzeń.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I - 17 sierpnia
1. Przepisy ustawy i rozporządzeń jako podstawa prawna.
2. Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w samorządzie – na przykładzie trzech rodzajów działalności?

a) Czynności podlegające opodatkowaniu.
b) Czynności zwolnione przedmiotowo i podmiotowo z podatku VAT.
c) Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT z uwzględnieniem Interpretacji Ogólnej Ministerstwa Finansów z czerwca 2020 r. oraz najnowsze orzecznictwo i informacje MF.
3. Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów występujące w samorządach oraz jednostkach podległych z uwzględnieniem najnowszych przepisów.
a) Rozliczanie najmów, dzierżawy, media – wygaśnięcie, rozwiązanie, ulgi a zasady opodatkowania.
b) Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, lokali na rzecz różnych jednostek.
c) Internat/bursa szkolna/schronisko młodzieżowe – kiedy wyłączenie z opodatkowania, a kiedy opodatkować?
d) Obrót nieruchomościami, w tym:
• Sprzedaż gruntów niezabudowanych (rolne, leśne, inne), przeznaczonych pod zabudowę.
• Sprzedaż nieruchomości, budynków, budowli lub ich część.
• Wywłaszczenie, zamiana, przekazanie.
• Użytkowanie wieczyste – ustanowienie, sprzedaż, przekształcenie.
• Wadium, – kiedy wadium, a kiedy zaliczka. Moment podatkowy dla zaliczki.
e) Import usług na co zwrócić uwagę, kiedy opodatkować i wykazać w JPK (zasady dokumentowania i rozliczania, kto i kiedy?).
f) Rozliczanie produktów rolnych, w tym zasady wystawiania i rozliczania faktur RR.
4. Faktury, faktury elektroniczne, faktury ustrukturyzowane, korygowanie sprzedaży, terminy wystawiana a moment podatkowy na przykładach.
a) Faktura obowiązkowa i na żądanie.
b) Elementy faktury – jak poprawiać i korygować.
c) Faktury zaliczkowe i rozliczające zakończenie wykonania usługi/dostawy towaru.
d) Faktury uproszczone.
e) Faktury do paragonu.
f) Terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne.
g) Terminy wystawiania faktury a moment podatkowy (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa) – przykłady.
h) Faktury elektroniczne – zasady i zakres stosowania.
i) Faktury ustrukturyzowane – zasady i zakres stosowania.
j) Faktury korygujące a faktury nazywane „Nota korygująca”.
k) Moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podatek VAT.
l) Moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zwiększającej podatek VAT.
m) Zasady potwierdzania i ujmowania faktur korygujących „in minus” i „in plus” w rejestrze sprzedaży.

Dzień II – 24 sierpnia
1. Zasady i sposób rozliczania podatku naliczonego.
a) Prawo do odliczenia podatku naliczonego (faktury zakupowe a VAT naliczony).
• Kiedy powstaje prawo do odliczania podatku VAT?
• Zakupy dające prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego.
• Terminy ustawowe odliczenia.
• Wyłączenia z prawa do odliczenia.
b) Częściowe odliczenie VAT zgodnie ze współczynnikiem sprzedaży (proporcja) art. 90 oraz preproporcją art. 86 ust.2a-2h. Kiedy ustawa a kiedy rozporządzenie?
c) Weryfikacja odliczeń i dokonywanie korekt – kiedy obowiązkowo oraz na co zwrócić szczególna uwagę?
2. Schematy podatkowe MDR – kiedy istnieje obowiązek raportowania?
a) Wyjaśnienie pojęć: ogólna cecha rozpoznawcza, szczególna cecha rozpoznawcza, inna szczególna cecha rozpoznawcza, kryterium głównej korzyści, udostępnianie i wdrażanie.
b) Obowiązek raportowania schematów podatkowych.
c) Kiedy jst oraz inne podmioty są wyłączone z raportowania? Czynności, działania, które nie będą stanowiły schematu podatkowego (przykłady).
d) Weryfikacja czynności, działań, uzgodnień pod względem obowiązku raportowania schematów przez jst – co może być korzyścią podatkową? – przykłady.
e) Protokół wstępnej weryfikacji MDR, wniosek o udzielenie informacji, oświadczenie o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej.
f) Sankcje za nieprzestrzeganie regulacji MDR.
3. Zmiany w podatku VAT w 2022 r. – wprowadzone i planowane.
4. Panel dyskusyjny.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi, kierownicy i księgowi jednostek organizacyjnych oraz wszystkie osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedzę na temat podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 2010r. właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 569 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 sierpnia 2022 r.