• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wymiar podatków i opłat lokalnych na 2024 r.

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie wymiar podatków i opłat lokalnych, (a więc podatku od nieruchomości, rolny oraz leśny). Podczas szkolenia zostaną omówione najnowsze zmiany ich dotyczące, a także aktualna praktyka procesowa i administracyjna.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe omówienie zagadnienia wymiaru podatków i opłat lokalnych. Podczas zajęć przeanalizujemy najnowsze orzecznictwo i zmiany przepisów, które będą obowiązywać w 2024 roku. Ponadto, krok po kroku przedstawimy obowiązki organu podatkowego. Omówimy także problematykę opodatkowania nieruchomości w 2024 roku, w tym należących do przedsiębiorców, wyjaśnienia MF i aktualną linię orzeczniczą w tym temacie. Zaprezentujemy na przykładach kazusy w zakresie wymiaru, a uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi w zakresie zajęć.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Dowiesz się - w sposób praktyczny - jak wygląda wymiar podatków lokalnych na 2024 rok.
• Uzyskasz informacje, jak stosować przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i leśnym oraz Ordynacji podatkowej w kontekście postępowania podatkowego i deklaracji podatkowych np., wydawanie i doręczanie decyzji, pełnomocnicy.
• Poznasz podstawowe zasady związane z przeprowadzeniem postępowań wymiarowych oraz z weryfikacją składanych deklaracji na podatki lokalne. Szczególna uwaga zostanie skupiona na poprawnym działaniu organów podatkowych w przypadku składania informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz doręczaniem decyzji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
• Zapoznasz się z bieżącymi problemami, sygnalizowanymi przez gminy oraz najnowszym orzecznictwem w sprawach podatkowych, co także powinno ułatwić gminom czynności wymiarowe.

zwiń
rozwiń
Program

I BLOK: NOWOŚCI
1. Stawki podatków i opłat w 2024 r. Wzrost stawek na 2024 r. Terminy na podjęcie i opublikowanie uchwał podatkowych na 2024 r. Co w sytuacji, gdy gmina nie podejmie uchwały w sprawie stawek w podatku od nieruchomości na rok kolejny? Co dalej z programami pomocowymi w zakresie pomocy de minimis i pomocy regionalnej?
2. Wejście gmin w system e-doręczeń od 10 grudnia 2023 r.? Co to oznacza? Jakie obowiązki ciążą na gminie z tego powodu?
3. Jaka wartość przedmiotu zastawu oraz wysokość kary porządkowej obowiązuje w 2024 r.?
4. Minimalna wysokość zobowiązania podatkowego na 2024 r.
5. Przekazywanie 1,5% podatku rolnego na rzecz uprawnionych podmiotów – zasady i tryb.
6. Zmiany dotyczące obowiązku przekazywania informacji organom podatkowym przez sądy, komorników i notariuszy – art. 84a o.p. Czy notariusze muszą gminie

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się wymiarem podatków i opłat lokalnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych. W szkoleniu nie mogą uczestniczyć pracownicy jst z województwa mazowieckiego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, specjalista w zakresie podatków lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej, pomocy publicznej i egzekwowania podatków i opłat, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 listopada 2023 r.