• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podatki 2022. Nowy Ład i faktury ustrukturyzowane. Wybrane zagadnienia VAT i PIT

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą zmiany w podatkach w 2022 roku z wiązane z wejściem w życie "Nowego Ładu". Skupimy się przede wszystkim na podatku VAT i PIT.

Ważne informacje o szkoleniu

Przepisy podatkowe w Polsce zmieniają się dość często i powodują wiele problemów w ich interpretacji. Kolejne zmiany, które wejdą w życie w 2022 roku dotyczące podatku VAT i CIT, a także zmiany dotyczące składek zdrowotnych i podatku PIT potęgują poczucie niejasności. W odpowiedzi na pojawiające się trudności proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego stosowania nowych regulacji prawnych. Prowadząca, w jasny sposób omówi kwestie związane z planowanymi i wprowadzanymi zmianami w zakresie podatków w 2022 roku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie problematyki dotyczącej podatków w 2022 roku w kontekście wejścia w życie przepisów Nowego Ładu.
 • Przedstawienie zagadnień związanych z tematyką faktur ustrukturyzowanych oraz zmian w ustalaniu składki zdrowotnej oraz PIT.
 • Wskazanie zmian w Kodeksie karnym skarbowym.
 • Zdobycie praktycznych porad i wskazówek w celu prawidłowego wykonywania zadań oraz uniknięcia błędów ujawnianych podczas kontroli.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania:
 • Czy otrzymamy ulgę na zakup terminala? Co z kasami fiskalnymi?
 • Kto będzie musiał korzystać z kasy fiskalnej online?
 • Co zmieni się w Krajowym Systemie e-Faktur?
 • Jakie będą zmiany w zakresie zasad naliczania składki zdrowotnej?
 • Czym jest ulga dla klasy średniej?
 • Jakie będą ulgi w zakresie podatku PIT?
zwiń
rozwiń
Program

I. PODATEK VAT I OBRÓT BEZGOTÓWKOWY
1. Popularyzacja obrotu bezgotówkowego:

 • ulga na zakup terminala płatniczego,
 • limit transakcji gotówkowych z przedsiębiorcami i konsumentami,
 • sankcje - brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów oraz kary pieniężne.

2. Zmiany w zakresie kas fiskalnych:

 • czy zmienią się zasady posiadania kasy fiskalnej? Co z kasą fiskalną dla podmiotów przyjmujących wpłaty gotówkowe?
 • kasa fiskalna online – nowe podmioty zobowiązane do instalacji kasy fiskalnej oraz obowiązkowa integracja kasy z terminalem płatniczym.

3. Faktura ustrukturyzowana:

 • urzędowy wzór faktury – nowa struktura logiczna,
 • od kiedy faktura ustrukturyzowana będzie obowiązkowa?
 • akceptacja faktury,
 • sposoby wystawiania i otrzymywania e-faktury,
 • Krajowy System e-Faktur – zasady funkcjonowania i obowiązki podatników.

4. Podatkowa grupa kapitałowa w VAT:

 • zasady tworzenia i opodatkowania grupy,
 • czy grupa w VAT to to samo co grupa kapitałowa w CIT?
 • opodatkowanie transakcji wewnątrz grupy oraz z podmiotami trzecimi.

II. ZMIANY ZASAD USTALANIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ ORAZ ZMIANY W PIT
1. Zmiany w zakresie zasad naliczania składki zdrowotnej:

 • nowe zasady obliczania podstawy wymiaru składki zdrowotnej,
 • zniesienie możliwości odliczania składki zdrowotnej od kwoty podatku,
 • ulga dla klasy średniej,
 • raportowanie dochodu stanowiącego podstawę wymiaru do ZUS – nowe obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorcy.

2. Zmiana kwoty wolnej i progu podatkowego w PIT:

 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł,
 • podwyższenie progu podatkowego, zobowiązującego do zapłaty PIT wg stawki 32%,
 • zmiana stawek dla ryczałtu,
 • likwidacja karty podatkowej.

3. Inne zmiany w PIT:

 • zmiana sposobu ustalania ryczałtowego przychodu z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych,
 • amortyzacja składników majątku prywatnego w działalności gospodarczej,
 • wykup przedmiotu leasingu do majątku prywatnego,
 • zmiany w zasadach stosowania ulgi mieszkaniowej,
 • amortyzacja nieruchomości mieszkalnych,
 • obowiązkowy ryczałt dla przychodów z tytułu najmu nieruchomości,
 • zniesienie możliwości wspólnego rozliczenia PIT z dzieckiem przez osoby samotnie wychowujące dzieci oraz wprowadzenie w to miejsce nowej ulgi podatkowej dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • ulga dla rodzin wielodzietnych,
 • ulga na powrót.

III. POZOSTAŁE ZMIANY
1. Obowiązek przekazywania dokumentacji ksiąg rachunkowych oraz ewidencji środków trwałych w formacie JPK do KAS.
2. Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym – nowe zasady stosowania instytucji czynnego żalu.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy jst, samorządowych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, jednostek sektora finansów publicznych, pracownicy kadr i osoby odpowiedzialne za płace w jednostce, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, doradca podatkowy, prawnik z ponad 9 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego. Trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym, publikujący w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Specjalizuje się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.