• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podatnik zmarły – podatek, zaległości i nadpłaty

Cena: 440 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 16 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie odpowiedzialność spadkobierców za zaległości podatkowe.

Ważne informacje o szkoleniu

Wiele organów podatkowych nie dochodzi swoich należności, bo podatnik nie żyje, albo nakłada obowiązek podatkowy na przypadkowych „posiadaczy samoistnych”, bądź „władających nieruchomością”. Często każdy z tych przypadków kończy się zaległością podatkową niemożliwą do wyegzekwowania. Takie postępowanie to błąd, którego konsekwencją jest nieuzasadniona utrata dochodów gminy.

Podczas spotkania wyjaśnimy i w praktyczny sposób przedstawimy, jak wójt, burmistrz, prezydent miasta czy zarząd związku międzygminnego powinien postąpić, aby móc wyegzekwować zaległości podatnika zmarłego czy nieściągalnego posiadacza samoistnego.

Zajęcia poprowadzi ekspertka - praktyk, konsultant i wykładowca RIO, który prowadzi szkolenia dla służb podatkowych od wielu lat, m. in. z egzekucji, wysoko oceniana za jasność i trafność przekazu. Omawiając zagadnienia prowadząca przedstawi praktykę stosowania przepisów, a wykład połączony zostanie z praktycznymi przykładami pomocnymi w skutecznej egzekucji należności.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Kompleksowo przedstawimy problematykę dotyczącą zagadnień związanych z „podatnikiem zmarłym”.
  • Wskażemy właściwe ścieżki postępowania w przypadku zaległości i nadpłaty za „podatnika zmarłego”.
  • Wytłumaczymy, jak przeprowadzać postępowanie podatkowe w sytuacji, gdy podatnik nie żyje.
  • Wyjaśnimy, jak przenieść zaległości na spadkobierców.
  • Podpowiemy, kiedy wolno nie podejmować egzekucji i nie wystawiać tytułu wykonawczego.
  • Zwrócimy uwagę na kwestie budzące niejasności oraz wskażemy, jak postępować w przypadku nieprawidłowości.
  • Odpowiemy na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.
  • Uczestnik dzięki udziałowi w zajęciach zweryfikuje czy prawidłowo postępuje z wymiarem i egzekucją za „podatnika zmarłego”.
zwiń
rozwiń
Program

1. Postępowanie podatkowe w sytuacji, gdy podatnik nie żyje. 
2. Kto ma obowiązek poinformować o zgonie podatnika? 
3. Kto w gminie ma się zajmować zaległościami zmarłych podatników? 
4. Co z wymiarem, gdy adresat decyzji nie żyje? 
5. Komu doręczyć nakaz płatniczy? 
6. Czy właściwym jest opodatkowanie posiadacza samoistnego nieruchomości? 
7. Jakie mogą być konsekwencje dla gminy, która opodatkuje posiadacza samoistnego nieruchomości? 
8. Czy rodzina może płacić za zmarłego? 
9. Jak liczyć opłatę śmieciową, gdy podatnik nie żyje?
10. Czy za podatnika zmarłego mogą płacić inne osoby?
11. Do kogo wysłać upomnienie, gdy podatnik zmarł?
12. Co z tytułami w egzekucji, gdy dłużnik nie żyje?
13. Hipoteka wobec nie żyjącego podatnika. 
14. Czy zawsze niezbędne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego? 
15. Kto ma obowiązek przeprowadzić postępowanie spadkowe? 
16. Czy gmina może przeprowadzić postępowanie spadkowe? 
17. Jak ustalić spadkobierców? 
18. Czy spadkobierca i następca prawny, to te same osoby? 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych, zajmujący się egzekwowaniem i windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i należności publicznoprawnych oraz pracownicy służb finansowych powiatów, odpowiedzialnych za windykację należności publicznoprawnych w powiatach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych o specjalności prawo finansowe; ekspert w dziedzinie dochodów jst, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jst; rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; konsultant NIK Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca RIO; autor książek m. in.: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Dotacje z budżetów jst”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wielu czołowych wydawnictw.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 16 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 lutego 2024 r.