Polski Ład w podatku PIT. Zmiany od lipca 2022 r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane działom kadr i płac oraz pracownikom działów finansów i księgowości, dotyczące podatku dochodowego PIT w związku z ustawą Polski Ład.

Ważne informacje o szkoleniu

Na zajęciach zapoznamy uczestników z rewolucyjnymi zmianami w rozliczaniu podatku PIT przez pracodawców i biura rachunkowe. Przeprowadzimy ćwiczenia, podczas których zostaną przedstawione praktyczne trudności związane ze zmianami. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny w porównaniu ze zmianami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie uregulowań prawnych i podatkowych;
  • Zajęcia charakteryzuje praktyczne podejście do trudnych kwestii i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: trudność - rozwiązanie trudności;
  • Nabycie praktycznej wiedzy umożliwiającej prawidłowe rozliczanie.
zwiń
rozwiń
Program

1. Obniżenie stawki podatku PIT do 12%:
• Stawka 17% a 12% dla kogo?
• Stawka 12% a kwota wolna od podatku.
• Przekroczenie progu 120 tys. a stawki 12% i 32%.
• Zasady stosowania stawki obniżonej– na bieżąco od lipca czy rocznie?
• Stawka podatku a składka zdrowotna – zasady wyliczania.
• Inne problemy praktyczne związane ze zmianą stawek.
2. Likwidacja możliwości stosowania zasad starych:
• Dotychczasowe uregulowania wynikające z Ustawy z 27 stycznia 2022 r.
• Pobieranie zaliczek według zasad starych i niedopłata zaliczek PIT a zmiana zasad.
• Czy należy dopłacić do US niepobrane zaliczki PIT (w przeliczeniu na zasady nowe).
• Zbieg przepisów Ustawy z 27stycznia 2022 r. a Polskiego Ładu nr 2 – jak stosować?
3. Likwidacja ulgi dla klasy średniej:
• Ulga dla klasy średniej a zasady stare. Stosowanie uregulowań do czerwca 2022 r.
• Likwidacja ulgi dla pracowników czy także dla osób mających działalność gospodarczą?
• Co w praktyce oznacza likwidacji ulgi dla klasy średniej?
• Rozliczanie od lipca 2022 r. osób, w stosunku do których zastosowanie miała ulga dla klasy średniej.
4. Zmiany w rozliczeniach rocznych:
• Przywrócenie możliwość rozliczania samotnego rodzica z dzieckiem.
• Likwidacja ulgi na remont nieruchomości zabytkowej.
• Zaliczka na PIT a podatek PIT roczny – znaczenie pojęć w rozliczeniach PIT za 2022 r.
• Zabezpieczenie wpływów z 1% podatku PIT dla organizacji pożytku publicznego.
5. Zmiany w składkach zdrowotnych:
• Pozostawienie zasady nieodliczania składki zdrowotnej od podatku PIT.
• Limity składki zdrowotnej przy działalności gospodarczej rozliczanej podatkiem liniowym.
• Zaliczanie do kosztów podatkowych składki zdrowotnej – dla kogo możliwość?
• Składka zdrowotna dla niektórych grup podatników.
6. Pozostałe zmiany wprowadzone Polskim Ładem 2:
• Zmiany zwolnień przedmiotowych w Ustawie PIT.
• Zmiany w JPK w zakresie rozliczeń podatkowych.
• Wprowadzenie doprecyzowania nieostrych pojęć.
• Zmniejszenie tzw. klinu podatkowego.
• Oświadczenia stosowane w 2021 r. a projektowane od 2022 r.
7. Problemy praktyczne:
• Co z oświadczeniami złożonymi w trakcie roku – czy obowiązują nadal?
• Czy można zmienić formę opodatkowania w ramach działalności gospodarczej z uwagi na zmiany?
• Umowy cywilnoprawne a Polski Ład 2.
• Problemy systemowe związane z wyliczaniem podatku PIT.
• Wyrównania wynagrodzeń po 1 lipca 2022 r. – zasady Polskiego Ładu czy Polskiego Ładu 2.
• Jak tłumaczyć pracownikom zmiany? Podstawowe informacje.
• Przykładowe wyliczenia podatku PIT do 30 czerwca 2022 r. i od 1 lipca 2022 r.
• Co z przepisem o braku odpowiedzialności płatnika za pobór zaliczek na PIT wprowadzonym Ustawą z 27 stycznia 2022 r. – czy nadal obowiązuje?
8. Przepisy przejściowe:
• Wejście w życie Polskiego Ładu 2.
• Termin wypłaty wynagrodzenia a Polski Ład 2.
• Przepisy szczególne w przypadku zmian w rozliczeniach rocznych.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi i księgowi; pracownicy działu kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników; osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie; osoby prowadzące działalność gospodarczą i pracujące.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 7 lipca 2022 r.