Pracownicze Plany Kapitałowe. Najczęściej występujące nieprawidłowości

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA

Zapraszamy Państwa na szkolenie,którego przedmiotem będą Pracownicze Plany Kapitałowe

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z FRDL- nasze szkolenia w letnich cenach

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego spotkania, w praktyczny i wszechstronny sposób zostanie przekazana Państwu wiedza dotycząca zagadnień związanych z funkcjonowaniem PPK w gminie, powiecie i województwie pod kątem rozliczeń finansowych i ich skutków dla danej jednostki. Zostaną również wskazanie praktyczne możliwości dotyczące rozliczeń PPK jak i również wskazane zostaną najczęściej popełniane nieprawidłowości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia uzyskają Państwo odpowiedzi na wiele pytań związanych z funkcjonowaniem PPK np.:

  • Czy jesteś pewien, że dla umowy zlecenia podmiot zatrudniający to jednostka budżetowa czy zakład budżetowy?
  • Czy możesz raportować do ZUS RCA z NIP jednostki składki PPK od pracodawcy?
  • Czy można się wypisać z PPK jako pracownik i jednocześnie być w PPK jako zleceniobiorca?
  • Czy zawsze należy przepracować 3 miesiące przy ponownym zatrudnieniu pracowniczym albo umowie zlecenia?
  • Czy moment naliczenia składki PPK w paragrafie 471 klasyfikacji budżetowej jest jednocześnie momentem powstania przychodu po stronie pracownika?

Czy pierwsza wpłata do PPK może mieć miejsce tylko po pierwszym przystąpieniu podmiotu zatrudniającego czy też nie?

zwiń
rozwiń
Program

I. PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY ORAZ DOKUMENTACJA:

  1. Zatrudnienie pracownicze a umowa zlecenia, umowa o dzieło – status na potrzeby PPK.
  2. Umowa zlecenia – gmina, powiat, województwo jako podmiot rozliczający składki do PPK.
  3. Umowa zlecenia, umowa o dzieło z „własnym pracownikiem” w związku z art. 8 ust 2a oraz art. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – zapis do PPK.
  4. Umowa zlecenia z osobą fizyczną nie będącą pracownikiem – zapis do PPK – pułapka z art. 16 ust. 2 ustawy o PPK.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialni za prowadzenie oraz raportowanie składek PPK.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 22 lipca 2021 r.