• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Preferencyjny zakup węgla przez gminę oraz jego sprzedaż. Procedury oraz dokumentowanie operacji zakupowych oraz sprzedażowych w roku 2022/2023

Zapraszamy Państwa na dedykowane przede wszystkim pracownikom służb księgowych i finansowych JST szkolenie, przedmiotem którego będzie Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z wprowadzoną ustawą z dnia 27 października 2022 r. dotyczącą zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gminy będą mogły dokonywać zakupu węgla, aby następnie sprzedawać go gospodarstwom domowym. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówione zostaną zagadnienia dotyczące  procesu naliczania, rozliczania oraz ujęcia księgowego płatności związanych z zakupem oraz sprzedażą węgla przez gminy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków w związku z tzw. ustawą węglową.
• Podczas szkolenia odpowiemy m. in. na pytania:
- Jak oszacować zapotrzebowanie na zakup węgla przez gminę? 
- Jak uniknąć pułapek, wynikających z niejasnych zapisów ustawy? 
- Jakie procedury rozliczeń wdrożyć?
- Uprawnieni do zakupu węgla?
 

zwiń
rozwiń
Program

I. ZAKUP WĘGLA PRZEZ GMINĘ:
1. Jedna umowa czy wiele umów na zakup węgla a wstępne szacunki – popyt, a podaż:

a) sposób szacowania,
b) efektywność podjętych działań,
c) zakres oraz sposób informowania – czy brak udziału w rozeznaniu potrzeb przez gminę. 
2. Gmina bez zakupu a gmina sąsiednia – procedury (pułapki – brak umowy na zakup, a następnie umowa na zakup przez gminę i wydane wcześniej zaświadczenia).
3. Gmina bez zakupu a brak gminy sąsiedniej – procedury (pułapki – brak umowy na zakup, a następnie umowa na zakup przez gminę i wydane wcześniej zaświadczenia).
4. Wspólny zakup przez gminy i kwestia gminy sąsiedniej:

a) która gmina to sąsiednia gmina dla gminy bez zakupu,
b) procedury rozliczeń.
5. Data sprzedaży z faktury a data 30 kwietnia 2023 r.
6. Rozliczanie kosztów oraz dokumentacja, w tym inwentaryzacja. 
7. Zakup węgla a kwestia 2 okresów - do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz od dnia 1 stycznia 2023 r. 
8. Procedury – zakres dokumentacji.
II. SPRZEDAŻ WĘGLA PRZEZ GMINĘ:

1. Uprawnieni do zakupu węgla – zakres beneficjentów.
2. Umowa sprzedaży:

a) jedna umowa czy wiele umów,
b) gospodarstwa a jeden adres – jedna umowa czy 3 umowy osobne,
c) czy nabywca to konsument – konsekwencje.
3. Zmiana umowy, odstąpienie od umowy itd. 
4. Rozliczanie umowy:

a) zapłata oraz ewentualne odsetki,
b) potrącenie (na przykład z dodatkiem węglowym czy energetycznym),
c) ulgi i ich zakres.
5. Wnioski oraz zaświadczenia a kwestia 2 okresów - do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz od dnia 1 stycznia 2023 r. 
6. Zapasy węgla a brak popytu – podaż wyższa niż popyt w 2023 r.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za prowadzenie czynności zakupu oraz sprzedaży węgla na warunkach preferencyjnych, główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych, odpowiedzialni za prowadzenie rozliczeń, sporządzanie sprawozdań, osoby prowadzące proces rozliczeń dotyczących zakupu oraz sprzedaży węgla.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 9 grudnia 2022 r.