Projekt planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej na 2022 r.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie plan finansowy jednostki budżetowej z uwzględnieniem projektu budżetu i klasyfikacji budżetowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest pomoc w prawidłowym opracowaniu projektu planu finansowego oraz planu finansowego jednostki budżetowej na 2022 rok. Trener, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w organie nadzorczym, przedstawi zależności pomiędzy projektem planu finansowego jednostki a projektem budżetu jst, wskaże podziałki w klasyfikacji budżetowej dla jst i jednostek podległych oraz omówi zmiany w klasyfikacji budżetowej z 2021r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia uczestnicy:
• Zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego przygotowania projektu planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej na 2022r.
• Poznają zmiany przepisów z zakresu gospodarki finansowej i klasyfikacji budżetowej z 2021 r.
• Dowiedzą się jakie są najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej i jak je wyeliminować z bieżącej pracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Projekt planu finansowego jednostki budżetowej podstawą gospodarki finansowej, a projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego:
• Zasady opracowania projektu planu finansowego.
• Terminy opracowania projektu planu finansowego.
• Szczegółowość: do paragrafów, a kiedy szczegółowości do grup paragrafów wydatkowych.
2. Plan finansowy jednostki budżetowej podstawą gospodarki finansowej, a budżet jednostki samorządu terytorialnego. Opracowanie planu finansowego.
3. Podstawowe podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
4. Kiedy obowiązują grupy paragrafów wydatkowych?
5. Zmiany w klasyfikacji budżetowej z 2021 r.
:
• Zmiany w paragrafie wynagrodzeń i nowe paragrafy na wynagrodzenia nauczycieli.
• Świadczenie usług publicznych oraz ujmowanie dochodów i wydatków na realizację zadań związanych ze świadczeniem tych usług.
• Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.
• Nowe rozdziały, paragrafy dochodów i wydatków.
6. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące problemy w jej stosowaniu:
• Klasyfikowanie dochodów: § 063, § 064; § 094, a § 097 oraz § 095.
• Klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz 303.
• Klasyfikowanie wydatków do § 419.
• Klasyfikowaniu wydatków do § 441, 442 w związku z § 470.
• Klasyfikowaniu wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430.
• Stosowania § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421.
• Kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie.
• Klasyfikacja wydatków w §492, § 615.
7. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi jednostek budżetowych i pracownicy wydziałów finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od ponad 20 lat szkoli z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jsfp, w tym jst. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m. in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej, jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO, była również pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 20 października 2021 r.