Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji w jst i jej jednostkach podległych z uwzględnieniem środków m.in. z Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, RFIL

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem są inwestycje JST, a w szczególności ich przygotowanie, realizowanie i rozliczanie pod kątem finansowo-księgowym.

Ważne informacje o szkoleniu

Przygotowywanie, przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego powoduje dużo problemów i wątpliwości w stosowaniu przepisów, w szczególności tych dotyczących trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych. Dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie praktycznych zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji od strony finansowo-księgowej w jst i ich jednostkach podległych, ze szczególnym podkreśleniem tych, finansowanych z Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, RFIL i innych źródeł.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie istoty oraz praktycznych aspektów efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych dla uporządkowania procesu inwestycyjnego w jednostce.
 • Zdobycie wiedzy na temat prawidłowego procesu realizacji inwestycji z różnych funduszy oraz innych źródeł.
 • Wskazanie regulacji z zakresu przeprowadzania i rozliczania inwestycji samorządowych.
 • Nabycie umiejętności w zakresie praktycznych zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji od strony finansowo-księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych, ze szczególnym podkreśleniem tych finansowanych z Polskiego Ładu, w szczególności z Programu Inwestycji Strategicznych, RFIL i innych źródeł.
 • Uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych, spotykanych w trakcie procesu inwestycyjnego w jednostkach i zakładach budżetowych.
 • Przedstawienie najczęstszych błędów popełnianych przy przygotowywaniu, przeprowadzaniu i rozliczaniu inwestycji w jst.
 • Możliwość konsultacji z ekspertem kwestii problemowych z zakresu tematu szkolenia.

 

Wskazanie jak prawidłowo realizować inwestycje pochodzące ze środków Polskiego Ładu:

 • Co, kiedy i w jaki sposób może być finansowane z funduszy?
 • Jak należy inwestycje ująć je budżetowo?
 • Jakie są sposoby księgowania kosztów inwestycji?
 • Jakie wymogi są stawiane wykonawcom?
 • Jak prawidłowo zorganizować obieg dokumentów? Na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Jaka jest różnica pomiędzy ulepszeniem, a remontem?
 • Co z kwestią ulepszenia i jak je ująć w ewidencji środków trwałych?
zwiń
rozwiń
Program

1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w ujęciu definicyjnym.
2. Pomocne uregulowania wewnętrzne - polityka rachunkowości, w tym: 

 • zasady gospodarowania majątkiem, 
 • instrukcja obiegu i kontroli dokumentów z procedurą inwestycji.

3. Przygotowanie inwestycji:

 • celowość,
 • sposób finansowania i związane z tym terminy oraz specjalne zasady funkcjonowania ewidencyjnego,
 • kalkulacja obciążenia wydatków bieżących jst po ukończeniu inwestycji,
 • wymogi stawiane wykonawcom itp.

4. Omówienie źródeł finansowania inwestycji, w tym: 

 • z budżetu jst, 
 • z Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, z RFIL,
 • z różnych funduszy,
 • z dotacji celowej,
 • z budżetu środków europejskich i z innych źródeł oraz ich ujęcie budżetowe,
 • sposób funkcjonowania w ewidencji księgowej, rozliczanie.

5. Ulepszenie jako wydatek inwestycyjny, a remont. 
6. Zakupy inwestycyjne, a zakupy z wydatków bieżących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – różne koncepcje w tym zakresie.
7. Klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów oraz zakupów bieżących i inwestycyjnych z różnych źródeł.
8. Sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania i rozliczenie tych kosztów.
9. Pierwsze wyposażenie w procesie inwestycyjnym.
10. Przekazanie nakładów inwestycyjnych do podległych jednostek.
11. Inwestycje bez efektu.
12. Obieg faktur za wykonane inwestycje, zakupy, remonty /faktury częściowe, faktury końcowe/.
13. Protokoły OT i PT i ich rola w procesie inwestycyjnym.
14. Zasady ujęcia nowo powstałego środka trwałego lub ulepszenia środka trwałego w ewidencji środków trwałych. Wartość początkowa środka trwałego.
15. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi oraz pracownicy działów księgowości oraz pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych, kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej, w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie tematyki: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.