Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji w jst i jej jednostkach podległych z uwzględnieniem środków z różnych źródeł m. in. Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych itp.

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane przede wszystkim skarbnikom i pracownikom działów księgowych, którego przedmiotem są inwestycje JST, a w szczególności ich przygotowanie, realizowanie i rozliczanie pod kątem finansowo-księgowym.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Inwestycje, to te zadania, które są zwykle lubiane najbardziej w budżetach jst. Pokazują rozwój, odpowiadają na potrzeby mieszkańców, dają radość korzystania z ich rezultatów. Z drugiej strony ich przygotowanie, finansowanie, a później realizacja, również przy pomocy środków finansowych pochodzących z różnych źródeł, są często przyczyną wątpliwości, problemów, a nawet nieporozumień między komórkami merytorycznymi i finansowymi. Czasami stanowią również spore obciążenie dla późniejszej realizacji budżetu, jeśli niewłaściwie uwzględnione zostało ich oddziaływanie na wydatki bieżące. Podczas proponowanego szkolenia wskażemy: na co zwrócić uwagę, co stanowi sedno przygotowań do zadań inwestycyjnych, aby przebiegały one łatwo, a rozliczane były bezproblemowo. Omówimy też nieprawidłowości w zakresie prowadzenia procesu realizacji inwestycji z różnych funduszy oraz innych źródeł, a także przedstawimy możliwe rozwiązania do zastosowania, tak by wyeliminować błędy. Analizowane podczas szkolenia zagadnienia i regulacje prawne zostaną poparte licznymi przykładami z praktyki.

Inwestycje, to te zadania, które są zwykle lubiane najbardziej w budżetach jst. Pokazują rozwój, odpowiadają na potrzeby mieszkańców, dają radość korzystania z ich rezultatów. Z drugiej strony ich przygotowanie, finansowanie, a później realizacja, również przy pomocy środków finansowych pochodzących z różnych źródeł, są często przyczyną wątpliwości, problemów, a nawet nieporozumień między komórkami merytorycznymi i finansowymi. Czasami stanowią również spore obciążenie dla późniejszej realizacji budżetu, jeśli niewłaściwie uwzględnione zostało ich oddziaływanie na wydatki bieżące. Podczas proponowanego szkolenia wskażemy: na co zwrócić uwagę, co stanowi sedno przygotowań do zadań inwestycyjnych, aby przebiegały one łatwo, a rozliczane były bezproblemowo. Omówimy też nieprawidłowości w zakresie prowadzenia procesu realizacji inwestycji z różnych funduszy oraz innych źródeł, a także przedstawimy możliwe rozwiązania do zastosowania, tak by wyeliminować błędy. Analizowane podczas szkolenia zagadnienia i regulacje prawne zostaną poparte licznymi przykładami z praktyki.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy z zakresu realizacji inwestycji z różnych funduszy oraz innych źródeł.
• Nabycie niezbędnych kompetencji i umiejętności w zakresie praktycznych zasad przeprowadzania oraz rozliczania inwestycji od strony finansowo-księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych, ze szczególnym podkreśleniem tych finansowanych z Polskiego Ładu, w szczególności z Programu Inwestycji Strategicznych, RFIL i innych źródeł, także pochodzących z dotacji.
• Zaprezentowanie praktycznych aspektów efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych w celu uporządkowania procesu inwestycyjnego w jednostce.
• Uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych, spotykanych w trakcie procesu inwestycyjnego w jednostkach i zakładach budżetowych.
• Przedstawienie najczęstszych błędów popełnianych przy przygotowywaniu, przeprowadzaniu i rozliczaniu inwestycji w jst.
• Wskazanie, jak prawidłowo realizować inwestycje pochodzące ze środków Polskiego Ładu, Programu Inwestycji Strategicznych, RFIL czy innych dotacji, uzyskanie odpowiedzi i rozwianie wątpliwości dotyczących tego:
- Jakie zapisy powinny znajdować się w polityce rachunkowości dotyczące inwestycji?
- Co, kiedy i w jaki sposób może być finansowane z funduszy?
- Jak przygotować się do przeprowadzenia inwestycji?
- Jak należy ująć je budżetowo?
- Jak je prawidłowo zaksięgować i rozliczyć?
- Jakie są sposoby księgowania kosztów inwestycji?
- Jakie wymogi są stawiane wykonawcom?
- Jak prawidłowo stworzyć obieg dokumentów? Na co należy zwrócić szczególną uwagę?
- Jaka jest różnica pomiędzy ulepszeniem, a remontem?
- W jaki sposób przekazać nakłady inwestycyjne do jednostek podległych?
- Co z kwestią ulepszenia i jak ją ująć w ewidencji środków trwałych?

zwiń
rozwiń
Program

1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w ujęciu definicyjnym.
2. Pomocne uregulowania wewnętrzne - polityka rachunkowości, w tym: zasady gospodarowania majątkiem, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów z procedurą inwestycji.
3. Przygotowanie inwestycji: celowość, sposób finansowania i związane z tym terminy oraz specjalne zasady funkcjonowania ewidencyjnego, kalkulacja obciążenia wydatków bieżących jst po ukończeniu inwestycji, wymogi stawiane wykonawcom itp.
4. Omówienie źródeł finansowania inwestycji, w tym: z budżetu jst, z Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, z innych różnych funduszy, z dotacji celowej, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł oraz ich ujęcie budżetowe, sposób funkcjonowania w ewidencji księgowej, rozliczanie.
5. Ulepszenie jako wydatek inwestycyjny, a remont.
6. Zakupy inwestycyjne, a zakupy z wydatków bieżących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – różne koncepcje w tym zakresie.
7. Klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów oraz zakupów bieżących i inwestycyjnych z różnych źródeł.
8. Sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania i rozliczenie tych kosztów.
9. Pierwsze wyposażenie w procesie inwestycyjnym.
10. Przekazanie nakładów inwestycyjnych do podległych jednostek.
11. Inwestycje bez efektu.
12. Obieg faktur za wykonane inwestycje, zakupy, remonty /faktury częściowe, faktury końcowe/.
13. Protokoły OT i PT oraz ich rola w procesie inwestycyjnym.
14. Zasady ujęcia nowo powstałego środka trwałego lub ulepszenia środka trwałego w ewidencji środków trwałych. Wartość początkowa środka trwałego.
15. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów księgowości oraz pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 600 szkoleń dla ponad 60 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 390 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 lutego 2023 r.