• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przygotowanie członków komisji inwentaryzacyjnej do inwentaryzacji 2021/2022 (część pierwsza)

Jednoczesne zgłoszenie się na trzy szkolenia: 15%,

za zgłoszenie się na wybrane dwa szkolenia: 10%

Pierwsze z trzech spotkań w ramach pakietu dot. inwentaryzacji. Kolejne spotkania we Wrocławiu:

15 października: Inwentaryzacja 2021 w dobie pandemii koronawirusa (cz.2)
19 listopada: Przygotowania do zamknięcia roku budżetowego 2021 w jst (cz.3)

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu pakiet szkoleniowy, dzięki któremu uzyskają Państwo fachową wiedzę w zakresie przygotowania się do inwentaryzacji. W drugiej części, wyjaśnimy szczegółowo jak powinna przebiegać Inwentaryzacja 2021 z uwzględnieniem realiów pandemicznych, natomiast w 3 części skupimy się na czynnościach poprzedzających zamknięcie roku budżetowego 2021 oraz otwarcie roku 2022 w jednostkach budżetowych.

W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej przewidujemy proponowane szkolenia w formule online.

Mogą Państwo zgłosić się na dowolnie wybrane szkolenie bądź na wszystkie 3 części. Przy jednoczesnym zgłoszeniu na 3 szkolenia otrzymają Państwo rabat. Szczegóły znajdują się poniżej, na karcie zgłoszeniowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie uczestników z aktualnymi wymogami prawa dotyczącymi obowiązków niezbywalnych nałożonych na kierownika jednostki i głównego księgowego w zakresie inwentaryzacji, a w szczególności przygotowania członków komisji inwentaryzacyjnej do pełnienia wyznaczonych ról.
  • Zaprezentowana będzie przykładowa dokumentacja oraz czynności niezbędne w celu prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia się z obowiązków nałożonych na członków komisji, z uwzględnieniem aspektów związanych z pracą zdalną, czy sytuacją, kiedy to prowadzenie rachunkowości zostało powierzone Centrom Usług Wspólnych (CUW).
zwiń
rozwiń
Program
  1. Osoby odpowiedzialne za tworzenie propozycji procedur oraz ich wdrożeniem w życie, a także nadzór na przebiegiem prac przed, w trakcie jak i po inwentaryzacji.
  2. Opracowanie planu i harmonogramu inwentaryzacji.
  3. Wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
  4. Powołanie przewodniczącego oraz członków komisji inwentaryzacyjnej, oraz przypisanie im podstawowych obowiązków.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy, główni księgowi oraz pracownicy służb finansowych jst oraz Centrów Usług Wspólnych (CUW), a także inni pracownicy merytoryczni odpowiedzialni w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych, opisywania i ewidencjonowania źródłowych dokumentów księgowych, a także gospodarowania, inwentaryzowania i dokonywania wyceny, rozliczeń i kontroli składników majątkowych jednostki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Uwaga! Szkolenie pakietowe. Rabat:

za jednoczesne zgłoszenie się na 3 szkolenia: 15%,
za zgłoszenie się na wybrane dwa szkolenia: 10%

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 10 września 2021 r.