Rachunkowość i sprawozdawczość. Kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane służbom finansowym i księgowym, którego przedmiotem będzie rachunkowość i sprawozdawczość w kontekście kontroli gospodarki finansowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną wyjaśnione najczęściej stosowane uproszczenia z zakresu polityki rachunkowości oraz przedstawione zadania i odpowiedzialność poszczególnych pracowników za prawidłowe zamknięcie ksiąg rachunkowych. W celu uniknięcia najczęstszych nieprawidłowości wskażemy, jak rozwiązać problemy dotyczące tematyki sprawozdań. Szkolenie prowadzone będzie przez cenionego specjalistę i eksperta doradzającego praktyczne i sprawdzone rozwiązania, które warto ująć w polityce rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zagadnienia przedstawione na szkoleniu pozwolą zrozumieć założenia i praktyczne rozwiązania dotyczące dostosowania polityki rachunkowości do obowiązujących przepisów i potrzeb jednostki. Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na bieżące problemy dotyczące m. in. zaciągania zobowiązań, upoważnień do kontrasygnaty, wyceny i finansowania środków trwałych.
 • Wyjaśnione zostaną najczęściej spotykane błędy i nieprawidłowości na podstawie wyników kontroli finansowych.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych z zakresu problematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Polityka rachunkowości – dostosowanie do obowiązujących przepisów i potrzeb jednostek.
 2. Szczególne zasady rachunkowości i ich ujęcie w wewnętrznych uregulowaniach.
 3. Sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych.
 4. Ewidencja dochodów budżetowych, egzekucja dochodów.
 5. Rodzaje wydatków i ich ewidencja.
 6. Rozliczanie dochodów z zadań zleconych, w szczególności z mienia Skarbu Państwa.
 7. Plan finansowy, dochody i wydatki, klasyfikacja
 8. Zaciąganie zobowiązań, upoważnienia.
 9. Upoważnienie do kontrasygnaty.
 10. Środki trwałe, ich wycena i finansowanie oraz ewidencja.
 11. Ewidencja ilościowo – wartościowa oraz ilościowa.
 12. Kontrola ksiąg rachunkowych i czynności inwentaryzacyjnych.
 13. Najczęściej spotykane błędy i nieprawidłowości na podstawie wyników kontroli finansowych.
 14. Sprawozdawczość budżetowa- podstawowe reguły i stwierdzane nieprawidłowości.
 15. Podsumowanie i odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy służb finansowo-księgowych jst oraz jednostek budżetowych, osoby odpowiedzialne za kontrolę w jst i jednostkach podległych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, doświadczony i ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 23 czerwca 2022 r.