• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Raport oszczędzania energii przez samorządy - zasady sporządzania i wyliczania

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane przede wszystkim pracownikom wydziałów finansowych jednostek sektora finansów publicznych, przedmiotem którego będzie raport oszczędzania energii.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, nałożyła na kierowników jednostek sektora finansów publicznych obowiązek przekazania do Prezesa URE raportu z realizacji celu oszczędności energii elektrycznej. Stosowny raport wójtowie i burmistrzowie będą musieli złożyć do 31 marca br. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo sporządzić taki raport. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie zasad sporządzenia i złożenia raportu z realizacji celu oszczędności energii elektrycznej do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
  • Zapoznanie się z konsekwencjami niezłożenia lub nieprawidłowego złożenia raportu.
  • Dyskusja na temat sposobów redukcji zużycia energii elektrycznej w jednostkach sektora finansów publicznych.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Podstawa sporządzenia raportu i jego zakres.
  2. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
  3. Sposoby zmniejszenia zużycia energii w instytucji publicznej.
  4. Zasady sporządzania raportu oszczędzania energii w samorządach.
  5. Wzór raportu z oszczędności energii elektrycznej i sposób jego wypełnienia.
  6. Konsekwencje prawne braku złożenia raportu w terminie.
  7. Omówienie przykładowych narzędzi redukcji zużycia energii elektrycznej w jednostkach sektora finansów publicznych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, sekretarze, skarbnicy, pracownicy jst odpowiedzialni za obszar będący tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, była wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Ekspert w zakresie energetyki, zrównoważonego rozwoju i ekologii. Autorka książek i artykułów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 16 marca 2023 r.