Rozliczanie opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe w prawo własności po wyroku TSUE z dnia 25 lutego 2021 roku. VAT, obowiązek podatkowy, stawka, sprawozdawczość budżetowa, metoda netto i brutto

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie rozliczanie opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe w prawo własności

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób zostanie przekazana wiedza dotycząca zagadnień związanych z rozliczaniem opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności po wyroku TSUE z 25.02.2021 r., C-604/19, Gmina Wrocław przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia odpowiemy na m.in. pytania:

  • Czy może być nadal stawka 22%VAT za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności po wyroku TSUE?
  • Czy może być nadal bez opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - użytkowanie ustanowione przed 1 maja 2004 roku?
  • Czy może być zaległość na koncie 225 – rozrachunki z tytułu VAT w obszarze rozliczeń opłaty przekształceniowej?
zwiń
rozwiń
Program
  1. Podatek VAT od opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – użytkowanie ustanowione przed 1 maja 2004 roku.
  2. VAT jako zaległość na koncie 225 od przekształcenia, gdy użytkowanie wieczyste ustanowione przed 1 maja 2004 roku – grunty jst.
  3. VAT jako zaległość na koncie 225 od przekształcenia, gdy użytkowanie wieczyste ustanowione przed 1 maja 2004 roku – grunty skarbu państwa.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy pionów finansowo- księgowych odpowiedzialni za prowadzenie rozliczeń, sporządzania sprawozdań w zakresie objętym niniejszym szkoleniem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 28 czerwca 2021 r.