• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczanie podatku VAT naliczonego w sektorze finansów publicznych

Program i karta zgłoszenia

Profesjonalne szkolenie stacjonarne realizowane w sali w Centrum Warszawy która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego

W 2021 r. wszedł w życie nowy vat. Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie z vat. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas. vat-r

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z ustawą VAT dokonanie odliczeń podatku VAT jest przywilejem, nie obowiązkiem. Jednak w związku z dbałością o dochody jednostki administracji publicznej powinny dochować należytej staranności przy dokonywaniu odliczeń. Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które przybliży zagadnienia dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego w sektorze finansów publicznych oraz ujmowania w JPK po zmianach od 1 lipca 2021 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wskazanie prawidłowego podejścia do odliczeń i ewidencjonowania podatku VAT, a co za tym idzie wykazać się jak najwyższą dbałość o dochody samorządów.
• Dzięki szkoleniu podatnicy poznają jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać odliczeń od pozostałych nabyć, środków trwałych, nieruchomości oraz inwestycji, przy całkowitym lub częściowym braku dochodów opodatkowanych VAT.
• Udział w zajęciach przyczyni się do nabycia umiejętności prawidłowego, zgodnego z prawem rozliczania podatku VAT naliczonego.

zwiń
rozwiń
Program

I. Przepisy dotyczące prawa do odliczenia oraz zasady ich stosowania:
1. Prawo do odliczenia.
2. Wyłączenie z prawa do odliczenia.
II. Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów występujące w samorządach a prawo do odliczenia podatku VAT – zasady:
1. Najem, dzierżawa, media. Kiedy odliczyć na wprost, a kiedy wskaźnikami na przykładach?
2. Sprzedaż nieruchomości a prawo do odliczenia. Jakie wydatki można ewentualnie odliczyć i kiedy?
3. Usługi związane ze sportem (wstęp na basen, zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne). Od jakich zakupów odliczyć podatek VAT?
4. Usługi kulturalne – zasady opodatkowania jako wpływ na odliczenie.
5. Czy mam prawo dokonywać odliczenia podatku VAT od środków trwałych, środków transportu, inwestycji np. OZE, utylizacja azbestu, termomodernizacji i innych? Przykłady.
6. Import usług. Kiedy występuje obowiązek naliczenia podatku i kiedy mam prawo do odliczenia?
7. Inne.
III. Częściowe odliczenie VAT zgodnie ze współczynnikiem sprzedaży (proporcja) art. 90 oraz preproporcją:
1. Wyliczenie wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) w jst, jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych, instytucjach kultury – zgodnie z ustawą/wyrokami NSA i wyrokami TSUE/rozporządzeniem.
2. Zakupy mieszane, od których przysługuje częściowe prawo do odliczenia w trakcie pandemii w celu zachowania przychodów. Kiedy stosować jeden wskaźnik, a kiedy oba? Przykłady.
IV. Konsekwencje braku dochodu opodatkowanego VAT a prawo do odliczenia w celu zachowania przychodu.
V. JPK deklaracja i ewidencja – wskazanie zmian w ewidencji sprzedaży i zakupów.
VI. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy jednostek, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów inwestycyjnych oraz pracownicy działów finansowo-księgowych, wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania odliczania podatku naliczonego na wprost, proporcją i preproporcją w 2021 r. oraz wykazywania w JPK odliczeń.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista z zakresu podatku VAT, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT oraz księgowania i rozliczania dotacji UE. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Cena 649 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 10 września cena wynosi 585 PLN netto/os.

Online: Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi u w szkoleniu wynosi 319 PLN netto/os.
W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu online szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.