• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczanie VAT od sprzedaży energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych. Podstawowe kwestie związane z prawidłowym fakturowaniem

Przy zgłoszeniu do 4 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

W 2024 r. wchodzi w życie nowy vat. Zapraszamy Państwa na szkolenie z vat związanym ze sprzedażą energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas. v

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zaprezentujemy aktualne stanowisko organów podatkowych, wyrażane w wydawanych interpretacjach indywidualnych w zakresie opodatkowania VAT sprzedaży energii elektrycznej, generowanej z paneli fotowoltaicznych. Skupimy się na zagadnieniach takich jak: moment powstania obowiązku podatkowego, odpowiednia stawka VAT oraz termin wystawienia faktury. Poruszymy także kwestie związane z prawidłowym wystawianiem i rejestrowaniem faktur, w tym faktur korygujących dla różnych rodzajów transakcji. Szczegółowo omówimy regulacje dot. powstawania obowiązku podatkowego w aspekcie prawidłowo wystawionej faktury, przedstawiając konkretne przykłady transakcji. Szczególną uwagę poświęcimy zasadom wystawiania faktur zaliczkowych i rozliczeniowych w kontekście zmian w przepisach wprowadzonych w 2023 r. w ramach pakietu SLIM VAT 3.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zaprezentowanie konsekwencji na gruncie VAT sprzedaży energii elektrycznej, w tym obowiązków związanych z prawidłowym rozliczeniem podatku i udokumentowaniem tego typu transakcji.
 • Przypomnienie najważniejszych, z punktu widzenia samorządów, zagadnień związanych z prawidłowym wystawianiem faktur oraz faktur korygujących z uwzględnieniem zmian przepisów wprowadzonych w 2023 r. w ramach pakietu SLIM VAT 3.
 • Przeanalizowanie przykładowych faktur dokumentujących zakup i wytworzenie energii elektrycznej zarówno w systemie „net - metering” jak i „net-billing” . Podczas szkolenia ustalimy, w jaki sposób w każdym z tych modeli powinien być rozliczony VAT.
 • Omówienie zagadnień w zakresie prawidłowego ujmowania w rozliczeniach VAT faktur korygujących, także w świetle planowanych zmian.
 • Udzielimy odpowiedzi min. na następujące pytania:
  - Jak ustalić wartość wytworzonej energii elektrycznej?
  - Jaki powinien być termin płatności faktury za energię elektryczną?
  - W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej?
zwiń
rozwiń
Program

1.  Sprzedaż energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych:
• Dotychczasowe modele rozliczania energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych.
• Nowy model rozliczeń dla energii elektrycznej – „net-billing”.
• Czym jest depozyt prosumencki?
• Przegląd interpretacji indywidualnych – sprzedaż energii elektrycznej w systemie „net-billing”.
• Obowiązek podatkowy, stawka VAT i obowiązek wystawienia faktury dla sprzedaży energii z paneli fotowoltaicznych.
• Kilka słów o akcyzie w kontekście paneli fotowoltaicznych.
2.  Kiedy mamy obowiązek wystawić fakturę VAT? 
3. Obowiązek podatkowy jako kluczowy element dla prawidłowego wystawienia faktury VAT:
• Zasada ogólna.
• Zasady szczególne.
4.  Terminy wystawiania faktur.
5.  Faktura zaliczkowa i rozliczeniowa w świetle zmian przepisów w 2023 r.:
• Najważniejsze kwestie, o których należy pamiętać wystawiając prawidłowo fakturę zaliczkową.
• Zaliczka a faktura końcowa.
• Kilka zaliczek do jednej transakcji.
6. Elementy faktury.
7. Faktury korygujące:
• Kiedy wystawia się faktury korygujące?
• Korekta faktury a anulowanie faktury.
• Elementy faktury korygującej.
• Faktura korygująca a nota korygująca.
• Faktury korygujące in minus – zmiany od 1 stycznia 2021 r.
• Faktury korygujące in minus – planowane zmiany przepisów.
• Faktury korygujące in plus – zmiany od 1 stycznia 2021 r.
• Faktury korygujące a kurs waluty – zmiany wprowadzone w 2023 r.
8. Odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy oraz pracownicy służb finansowo-księgowych urzędów obsługujących jst, jak i jednostek organizacyjnych jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowym z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich w największych firmach doradztwa podatkowego. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i Rachunkowość́. Specjalizuje się̨ w doradztwie podatkowym w zakresie VAT. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń́ o tematyce podatkowej, szczególnie z zakresu zmian w przepisach ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 4 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 12 kwietnia 2024 r.