• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczanie VAT od sprzedaży energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych. Podstawowe kwestie związane z prawidłowym fakturowaniem

Przy zgłoszeniu do 6 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

W 2024 r. wszedł w życie nowy vat. Zapraszamy Państwa na szkolenie z vat związanym ze sprzedażą energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas.

Ważne informacje o szkoleniu

W najnowszych interpretacjach indywidualnych uznaje się, że sprzedaż energii elektrycznej pozyskanej z fotowoltaiki i powinna być traktowana po stronie jednostki samorządu terytorialnego jako dostawa towarów opodatkowana podatkiem VAT. Wątpliwości budzi kwestia konsekwencji na gruncie VAT dwóch modeli rozliczeń dla wytwarzanej z paneli fotowoltaicznych energii elektrycznej – tzw. „stary” model – „net-metering” i „nowy” model – „net-billing”. Wyzwaniem dla wytwórców energii w nowym modelu rozliczeń jest przede wszystkim prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania. Podczas proponowanego szkolenia przeanalizujemy interpretacje indywidualne wydawane m. in. dla samorządów i prześledzimy przykładowe rozliczenia samorządów z przedsiębiorstwami energetycznymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zaprezentowanie konsekwencji na gruncie VAT sprzedaży energii elektrycznej, w tym obowiązków związanych z prawidłowym rozliczeniem podatku i udokumentowaniem tego typu transakcji. 
• Przypomnienie najważniejszych, z punktu widzenia samorządów, zagadnień związanych z prawidłowym wystawianiem faktur oraz faktur korygujących z uwzględnieniem zmian przepisów wprowadzonych w 2023 r. w ramach pakietu SLIM VAT 3.
• Przeanalizowanie przykładowych faktur dokumentujących zakup i wytworzenie energii elektrycznej zarówno w systemie „net - metering”, jak i „net-billing”. Podczas szkolenia ustalimy, w jaki sposób w każdym z tych modeli powinien być rozliczony VAT.
• Omówienie zagadnień w zakresie prawidłowego ujmowania w rozliczeniach VAT faktur korygujących, także w świetle planowanych zmian.
• Wskazanie odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
- Jak ustalić wartość wytworzonej energii elektrycznej?
- Jaki powinien być termin płatności faktury za energię elektryczną?
- Jakie są różnice w tych modelach i kiedy mamy do czynienia ze sprzedażą dla celów VAT?
- W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej?
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Sprzedaż energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych:
• Dotychczasowe modele rozliczania energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych.
• Nowy model rozliczeń dla energii elektrycznej – „net-billing”.
• Czym jest depozyt prosumencki?
• Przegląd interpretacji indywidualnych – sprzedaż energii elektrycznej w systemie 
„net- billing”.
• Obowiązek podatkowy, stawka VAT i obowiązek wystawienia faktury dla sprzedaży energii z paneli fotowoltaicznych.
• Kilka słów o akcyzie w kontekście paneli fotowoltaicznych.
2. Kiedy mamy obowiązek wystawić fakturę VAT? 
3. Obowiązek podatkowy jako kluczowy element dla prawidłowego wystawienia faktury VAT:
• Zasada ogólna.
• Zasady szczególne.
4. Terminy wystawiania faktur.
5. Faktura zaliczkowa i rozliczeniowa w świetle zmian przepisów od 2023 r.:
• Najważniejsze kwestie, o których należy pamiętać wystawiając prawidłowo fakturę zaliczkową.
• Zaliczka a faktura końcowa.
• Kilka zaliczek do jednej transakcji.
6. Elementy faktury.
7. Faktury korygujące:
• Kiedy wystawia się faktury korygujące?
• Korekta faktury a anulowanie faktury.
• Elementy faktury korygującej.
• Faktura korygująca a nota korygująca.
• Faktury korygujące in minus – zmiany od 1 stycznia 2021 r.
• Faktury korygujące in minus – planowane zmiany przepisów.
• Faktury korygujące in plus – zmiany od 1 stycznia 2021 r.
• Faktury korygujące a kurs waluty – zmiany wprowadzone w 2023 r.
8. Odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy oraz pracownicy służb finansowo-księgowych urzędów obsługujących jst, jak i jednostek organizacyjnych jst, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowym z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich w największych firmach doradztwa podatkowego. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i Rachunkowość́. Specjalizuje się̨ w doradztwie podatkowym w zakresie VAT. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń́ o tematyce podatkowej, szczególnie z zakresu zmian w przepisach ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 6 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 13 maja 2024 r.