• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów

online
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych. Zajęcia w formule hybrydowej - stacjonarnie, lub online.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych i udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Dyskusja dotycząca bieżących problemów JST. Finanse JST – aktualna sytuacja i wyzwania stojące przed samorządami. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową kierownika jednostki.
2. Omówienie możliwości finansowania rozwiązań dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa.
10.00 – 10.10 Rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników.
10.10 – 11.00 Finanse JST – aktualna sytuacja i wyzwania stojące przed samorządami.
Prowadzący: Prezes RIO w Łodzi.

11.00 – 13.00 Odpowiedzialność za gospodarkę finansową kierownika jednostki
Sektor finansów publicznych ma swoje bardzo specyficzne zasady funkcjonowania. Nie dla wszystkich Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów czy Starostów są one w pełni jasne i czytelne, a przecież ponoszą oni odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie finansowe swoich jednostek. W panelu podyskutujemy zatem o najczęstszych pułapkach finansów publicznych, grożących odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zastanowimy się też jak im przeciwdziałać.
• Najczęściej popełniane błędy w JST związane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - charakterystyka czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych - istota, zasady, środki zapobiegawcze w praktyce jednostek, m.in. w zakresie: należności, zaciągania zobowiązań, dokonywania wydatków, dotacji, inwentaryzacji, sprawozdawczości.
• Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (przesłanki odpowiedzialności, przesłanki wyłączające odpowiedzialność)..
Prowadząca: ekspert i wykładowca z zakresu finansów publicznych.
13.00 – 13.20 Wskazanie oszczędności dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania, przechowywania oraz ochrony wody i energii.
Prowadzący: Kingspan.

13.20 - 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 Finansowanie rozwiązań dla JST. Inwestycje, projekty, rozwój przedsiębiorczości szansą na rozwój jednostek samorządu terytorialnego.
Prowadząca: Dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego Banku Gospodarstwa Krajowego.

15.30 Zakończenie spotkania.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wirtualna sesja konsultacyjno-szkoleniowa prowadzona i realizowana na żywo za pomocą platformy Zoom.

Koszt udziału w spotkaniu wynosi: 399 PLN. W przypadku zrzeszenia w Forum 300 PLN.

Cena obejmuje: udział w spotkaniu online, możliwość konsultacji i rozmowy z prowadzącymi oraz uczestnikami, materiały w wersji elektronicznej.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 8 marca 2023 r.