Śląskie Forum Skarbników. Korekta podatku VAT za 2022 r. z uwzględnieniem proponowanych zmian w podatku VAT w ramach pakietu slim-3. Zajęcia praktyczne

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane zajęcia to kompednium wiedzy z zakresu wyliczania proporcji i preproporcji, dokonywania odliczeń oraz dokonywania korekty rocznej za 2022 r. Na przykładach wskazane zostaną nie tylko bieżące rozliczenia ale również proponowane zmiany w ramach pakietu SLIM-3. To szkolenie organizowane w formule stacjonarnej w centrum Katowic będzie miało charakter warsztatowy, omawiane zagadnienia prawne zostaną poparte licznymi przykładami i ćwiczeniami, które uczestnicy będą rozwiązywać wraz z prowadzącą.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Wskazanie, jak w praktyce prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekt rocznej, 5 lub 10 lat z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji oraz nieruchomości.
  • Omówienie proponowanych zmian w ustawie VAT w ramach pakietu SLIM – 3, które wpłyną na sposób rozliczenia i dokonywanie korekt rocznych. W ramach zajęć uczestnicy poznają nowe zasady, do których będą mogli się odpowiednio wcześnie przygotować.
  • Udział w szkoleniu powinien przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem odliczania podatku VAT oraz dokonywania korekt.
  • Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i pytania.
zwiń
rozwiń
Program

I. Zasady stosowania odliczeń podatku VAT naliczonego. 
1. Zasady dokonywania alokacji bezpośredniej i pośredniej odliczeń.
2. Czy i kiedy można odliczyć VAT z faktury zawierającej błędy w tym, jakie błędy pozbawiają podatnika prawa do odliczenia VAT naliczonego?
3. Wyłączenia i wykluczenia ustawowe z prawa do odliczenia podatku VAT.
II. Przygotowanie do korekty rocznej rozliczanej w styczniu 2023 roku.
1. Jakie i za jaki rok wziąć dane do wyliczenia wskaźnika i prewspólczynnika oraz wskazanie, kto i w jakich przypadkach ma dokonywać korekty?
2. Wyliczenie nowego wskaźnika proporcji sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) do korekty rocznej i do stosowania w 2023 roku – zgodnie z ustawą/MF/wyrokami TSUE i rozporządzeniem z uwzględnieniem zmian od 2023 r. dla:
• Jednostki samorządu terytorialnego.
• Jednostek budżetowych.
• Zakładów budżetowych.
• Instytucji Kultury.
3. Wyliczenie WSS i PP przez uczestników – zadania.
III. Korekta za 2022 r. wskaźnikiem proporcji sprzedaży (WSS) i preproporcją (PP) – z uwzględnieniem zmian w ramach pakietu SLIM-3.
1. Korekta od pozostałych nabyć jednoroczna w przypadku dokonywania i niedokonywania odliczeń w ciągu 2022 r. – w tym praca na dokumentach (zadania).
2. Korekta środków trwałych, nieruchomości i inwestycji. Kiedy korekta roczna, kiedy 5 lat a kiedy 10 lat – case study.
• Środki trwałe i inne do 15 tys. zł. i powyżej 15 tys. zł. wartości początkowej - zasady dokonywania korekty.
• Zmiana wykorzystywania środka trwałego i innych w trakcie korekty z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej.
• Zbycie, przekazanie środka trwałego, nieruchomości w trakcie korekty wieloletniej – skutki w podatku VAT.
• Ulepszenie a wpływ na korektę.
3. Praca na dokumentach – zadania dla uczestników.
IV. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na bieżące problemy.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy jednostek, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów inwestycyjnych, działów finansowo-księgowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz wszyscy zainteresowani tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie proponowanego tematu zajęć, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 490 zł netto PLN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 stycznia 2023 r.