Śląskie Forum Skarbników. Plan finansowy na 2022 rok po zmianach klasyfikacji budżetowej. Jak planować dochody i wydatki na rok 2022. Pułapki klasyfikacji budżetowej

Program i karta zgłoszenia

Członkowie Forum w ramach składki.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas, którego uczestnikom zostaną przedstawione zagadnienia związane z przygotowaniem planów finansowych na 2022 rok w oparciu o nowe rozwiązania dotyczące klasyfikowania dochodów i wydatków w obrębie budżetu oraz WRD jednostek oświaty ze szczególnym uwzględnieniem ujmowania danych w rozdziałach podmiotowych, przedmiotowych oraz przedmiotowych usługowych. Dodatkowo uczestnicy będą mogli na bieżąco wyjaśniać swoje problemy i mieli możliwość konsultacji podczas szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z planowaniem budżetu, planu finansowego na rok 2022 ze szczególnym uwzględnieniem pułapek jakie zawiera klasyfikacja budżetowa w zakresie rozdziałów oraz paragrafów.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Zakres dochodów właściwych dla rozdziału usług publicznych:
  1. dotacje oraz pozostałe dochody bieżące w tym kwestia rozliczeń VAT,
  2. metoda netto i brutto w danej jst w ramach podatku VAT – jaka wycena dochodu na usłudze publicznej,
  3. dochody na zadaniach zleconych w danym rozdziale usług publicznych w tym metoda netto oraz brutto,
  4. zastosowanie paragrafu 075, 083 na poziomie rozdziałów nie związanych z usługami publicznymi (czy w 80101 może być paragraf 075),
  5. zastosowanie paragrafu 041 w związku z usługą publiczną – czy musi być w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,
  6. zastosowanie rozdziału 75618 oraz 75619 – co z opłatami i rozliczeniami związanymi z usługami publicznymi,
  7. zwrot podatku VAT a podatek naliczony związany z usługą publiczną – na przykład rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
  8. pozostałe rozdziały i pułapki z nimi związane – na przykład rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.
 2. Zakres wydatków właściwych dla rozdziału usług publicznych:
  1. wydatki bieżące i majątkowe, w tym:
  2. realizowane we własnym zakresie,
  3. zlecanie realizacji na zewnątrz,
  4. VAT jako wydatek w paragrafie 453,
  5. dotacje oraz korekty wydatków,
  6. zastosowanie paragrafu 471 oraz 444 przy rozdziale usługowym – czy to są pochodne od wynagrodzeń?
  7. zastosowanie paragrafu 409,410 oraz 417 oraz pochodne.
 3. Wydatki w zakresie rozdziałów podmiotowych:
  1. wydatki związane z trzymaniem stanowiska pracy,
  2. wynagrodzenia i ich rozliczanie,
  3. wynagrodzenia finansowane z dotacji – wyłączenie rozdziału podmiotowego,
  4. wydatki majątkowe i bieżące dotychczas rozliczane w rozdziałach podmiotowych (na przykład 75023 czy też 90017),
  5. czy paragraf 409,410 oraz 417 może być rozdziale podmiotowym,
  6. wydatki w rozdziale podmiotowym gdy jednostka nie realizuje zadań właściwych dla rozdziałów podmiotowych (czy rozdział 92604 może być planowany po staremu na rok 2022 czy też tylko w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem stanowiska pracy) - 85218, 85219, 92604 czy inne rozdziały podmiotowe,
  7. zakres wydatków w rozdziałach takich jak: 75022 czy też 80107 na przykład w związku z nowym działaniem rozdziałów podmiotowych – czy to są rozdziały podmiotowe czy przedmiotowe?
 4. Wydatki bezpośrednie oraz pośrednie i ich rozliczanie do rozdziałów usług publicznych oraz rozdziałów podmiotowych.
 5. Wydatki i dochody nie związane z rozdziałami usług publicznych.
 6. Procedury na potrzeby rozliczeń rozdziałów usług publicznych oraz rozdziałów podmiotowych.
 7. Rozliczenia dochodów i wydatków w jednostce, dla której nie istnieje rozdział podmiotowy (na przykład Zarząd Dróg czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego).
 8. Rozliczenia projektów w związku z rozdziałami podmiotowymi oraz rozdziałami usług publicznych.
 9. Fundusz sołecki i jego rozliczanie w związku z rozdziałami podmiotowymi oraz rozdziałami usług publicznych.
 10. Dochody w rozdziałach usług publicznych – metoda netto oraz metoda brutto – skutki dla prawidłowej wyceny.
 11. Dochody na zadaniach zleconych a kwestia związku z rozdziałami podmiotowymi oraz rozdziałami usług publicznych.
 12. Rozliczanie PPK po zmianach.
 13. Programy resortowe a rozdziały klasyfikacji budżetowej.
 14. Pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Forum Skarbników, skarbnicy, główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialni za planowanie budżetu oraz wykonywanie budżetu oraz pozostali pracownicy odpowiedzialni za opis merytoryczny dowodów źródłowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń