• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Sprawozdania finansowe za 2023 w jednostkach budżetowych

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 31 stycznia 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zamknięcie roku budżetowego w jednostkach budżetowych podległych jst co jest szczególnym zagadnieniem z punktu widzenia finansów publicznych. Podczas szkolenia pokażemy jak zaplanować prace związane ze sporządzeniem bilansu i sporządzeniem sprawozdań finansowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proces zamknięcia roku oraz sprawozdania finansowe zwykle stanowią wyzwanie dla pracowników księgowości, z uwagi na fakt, że podsumowują całość rachunkowości rocznej, a także ze względu na szereg różnic interpretacyjnych dotyczących procesów rozliczania poszczególnych obszarów ewidencyjnych czy sporządzania sprawozdań finansowych, szczególnie informacji dodatkowej. Szkolenie w praktyczny sposób przybliży zatem uczestnikom zagadnienia w obszarze prawidłowego zamknięcia ksiąg roku 2023 i przygotowania sprawozdań finansowych w jednostkach budżetowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie konkretnych zapisów ewidencyjnych dotyczących sporządzania sprawozdań finansowych za 2023 rok.
 • Wyjaśnienie wielu problemów interpretacyjnych w tym zakresie, m.in. rozliczania należności, szczególnie spornych czy przedawnionych, korekty kosztów na przełomie roku, rozliczeń międzyokresowych, środków w drodze czy rozliczenia zaangażowania.
 • Zdobycie wiedzy, jak prawidłowo sporządzić sprawozdania finansowe (powiązanie z kontami) oraz jakie są najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości wynikające z protokołów RIO i NIK w obszarze zamknięcia roku oraz sprawozdawczości finansowej.
 • Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce: 

 •  rozliczenie i ewidencja przychodów, dochodów, należności, w tym m. in. nadpłat, zaległości, należności spornych, przedawnionych, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności,
 •  rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m. in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, wydatki remontowe,
 • ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne, 
 • ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
 • środki pieniężne w ewidencji rocznej,
 •  materiały i inne zapasy – rozliczenie,
 • ewidencja i rozliczenie kosztów, w tym: koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie itp.; korekta kosztów na przełomie roku,
 • rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia,
 • konta pozabilansowe i ich rozliczenie,
 • wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego,
 • wynik finansowy, 
 • fundusz jednostki,
 • wydatki niewygasające z końcem roku.

2. Omówienie sprawozdań finansowych jednostki i ich powiązań z kontami, w tym informacji dodatkowej.
3. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi oraz pracownicy działów księgowości w jednostkach budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 31 stycznia 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 lutego 2024 r.