Sprawozdawczość budżetowa jst i jej jednostek podległych za II kwartał 2021 roku

Zbliża się termin, w którym JST powinny przedłożyć sprawozdanie finansowe z II kwartał 2021, dlatego proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze zmiany w sprawozdawczości budżetowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu dotyczącym sprawozdawczości budżetowej jst i jej jednostek za II kwartał 2021 roku z uwzględnieniem najnowszych przepisów prawnych. Sprawozdania objęte szkoleniem to: Rb-27S, Rb 27ZZ, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-50, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S oraz dodatkowo sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN.

Prowadząca w jasny i przejrzysty sposób wyjaśni wątpliwości oraz najczęstsze problemy z zakresu sprawozdawczości za II kwartał w jst i jednostkach podległych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Podniesienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie sporządzania sprawozdań budżetowych za II kwartał, również po zmianach prawnych m.in. w ustawie o finansach publicznych czy rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
  • Zwrócenie szczególnej uwagi na najczęściej występujące błędy i  nieprawidłowości w tej dziedzinie, wynikające m. in. z protokołów RIO i  NIK.
  • Uporządkowanie wiedzy w zakresie sporządzania korekt poszczególnych sprawozdań.
  • Możliwość konsultacji kwestii problemowych i wyjaśnienia wątpliwości z zakresu tematyki szkolenia.
     
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne sprawozdawczości budżetowej.
2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych.
3. Specyficzne zasady dla poszczególnych rodzajów sprawozdań, również po zmianach prawnych – analiza poszczególnych sprawozdań pod kątem praktycznych aspektów oraz najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-50, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S + dodatkowo sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, 
RB-ZN.
4. Terminy i zasady przekazywania sprawozdań.
5. Korekty sprawozdań.
6. Pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi oraz inni pracownicy działów finansowych samorządowych jednostek budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie tematyki: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń