• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Środki trwałe od podstaw w teorii i praktyce. Zajęcia dla pracowników, niebędących księgowymi

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego tematem będą środki trwałe, które są istotnym zagadnieniem dla finansów JST. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z regulacjami dotyczącymi szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi w świetle aktualnie obowiązującego prawa.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zostanie przedstawiona problematyka ujęcia, wyceny i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych. Omówione zostaną zagadnienia w kontekście przepisów ustawy o rachunkowości wraz z zestawieniem podobieństw oraz różnic pomiędzy ustawą o rachunkowości a ustawą o podatku dochodowym. Podczas zajęć zostaną wskazane zasady ujęcia księgowego oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych, wykorzystywanych przez jednostkę począwszy od zakupu, wytworzenia, aż po likwidację.
Do udziału w zajęciach zapraszamy wszystkich pracowników, którzy zajmują się inwentaryzacją, środkami trwałymi, a którzy nie są pracownikami wydziałów finansowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy związanej z przepisami podatkowymi i bilansowymi dotyczącymi środków trwałych.
• Usystematyzowanie wiadomości o środkach trwałych i ich ewidencji.
• Uporządkowanie podstawowych pojęć i definicji z zakresu środków trwałych.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w trakcie prowadzenia inwentaryzacji.
• Wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i ekspertem, wspólne rozwiązywanie problemów, uzyskanie odpowiedzi podczas zajęć na najczęściej zadawane pytania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Akty prawne.
2. Definicja środków trwałych wg prawa bilansowego.
3. Środki trwałe według przepisów podatkowych.
4. Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych na przykładzie:

• Budynków.
• Pojazdów.
• Zestawów komputerowych.
• Obiektów liniowych.
5. Klasyfikacja środków trwałych (KŚT):
• Cel wprowadzenia.
• Pojęcie „obiektu”, czyli podstawowej jednostki ewidencji.
• Zasady klasyfikacji.
6. Środki trwałe w budowie:
• Definicja kosztu bezpośrednio związanego z budową środka trwałego.
• Koszty usług podwykonawców zewnętrznych.
• Koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środka trwałego.
• Koszty testowania środka trwałego przed przyjęciem do użytkowania.
• Koszty eksploatacji środka trwałego poniesione przed przyjęciem środka trwałego do ewidencji środków trwałych.
• Straty powstałe podczas budowy środka trwałego.
• Termin wprowadzania środka trwałego w budowie do ewidencji środków trwałych.
7. Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje:
• Podstawowe definicje: remont, wartość użytkowa, stan początkowy, ulepszenie, korzyści ekonomiczne.
• Konserwacje.
• Remonty.
• Ulepszenia – klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych.
• Rozbudowa, w tym nadbudowa.
• Przebudowa.
• Rekonstrukcja.
• Adaptacja.
• Modernizacja.
• Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach).
• Miary wartości użytkowej.
8. Amortyzacja według przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych:
• Odpisy jednorazowe.
• Odpisy rozłożone w czasie.
• Okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie.
• Obliczanie stawki amortyzacji.
• Wybór metody amortyzacji.
• Ustalenie wartości rezydualnej (końcowej).
• Weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji, w tym stawki i metody amortyzacji.
• Osoby odpowiedzialne za ustalenie i weryfikowanie parametrów amortyzacyjnych.
• Wstrzymanie amortyzacji.
9. Części składowe i peryferyjne:
• Definicja części składowej i peryferyjnej.
• Zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych na wybranych przykładach.
• Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej.
• Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej.
10. Likwidacja środka trwałego:
• Wycofanie środków trwałych z ewidencji.
• Sprzedaż środków trwałych.
• Darowizna środków trwałych.
• Aport środków trwałych.
11. Podstawowe dokumenty związane z gospodarką magazynową.
12. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów administracyjnych, gospodarczych, pracownicy służb technicznych, inżynierowie, pracownicy działu księgowości – nowi pracownicy, osoby chcące zdobyć czy uzupełnić swoją wiedzę w zakresie gospodarowania środkami trwałymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów, analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkoleniowiec w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 maja 2023 r.