• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych

Zapraszamy na szkolenie, na którym będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z regulacjami dotyczącymi szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi w świetle aktualnie obowiązującego prawa.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przedstawimy praktyczną analizę przepisów w zakresie zasad klasyfikowania, ewidencjonowania, rozliczania i inwentaryzowania środków trwałych w jednostkach sektora publicznego. Program szkolenia skoncentrowany jest na omówieniu poszczególnych zapisów ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rachunkowości nr 11 z zakresu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Proponowana przez prowadzącego analiza regulacji prawnych to doskonała okazja do wyjaśnienia trudnych kwestii, uzyskania praktycznych wskazówek, jak rozwiązać problemy dotyczące środków trwałych oraz uchronić się przed nimi w przyszłości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu rozliczania środków trwałych w budowie.
  • Poznanie zasad właściwej wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Omówienie ewidencji księgowej przyjęcia i likwidacji majątku.
  • Wskazanie zasad umarzania majątku.
  • Przedstawienie zasad przeprowadzania inwentaryzacji majątku w jednostce.
  • Wskazanie na przykładach najczęściej występujących nieprawidłowości i błędów związanych ze środkami trwałymi.
zwiń
rozwiń
Program

1. Środki trwałe w jednostkach sektora finansów publicznych.
2. Krajowe Standardy Rachunkowości w zakresie środków trwałych.
3. Przekazanie majątku między jednostkami organizacyjnymi (trwały zarząd, użytkowanie wieczyste).
4. Nieodpłatne przekazywanie środków trwałych.
5. Zasady ewidencji środków trwałych niskocennych.
6. Klasyfikacja środków trwałych.
7. Zasady wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
8. Środki trwałe w budowie (inwestycje).
9. Problematyka ulepszenia środków trwałych.
10. Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
11. Procedury likwidacji środków trwałych.
12. Zasady inwentaryzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji.
13. Panel dyskusyjny. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy działów księgowości jednostek budżetowych, osoby odpowiedzialne za zarządzanie majątkiem w jednostkach sektora publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w zakresie finansów publicznych, w tym rachunkowości budżetowej i audytu wewnętrznego, wieloletni pracownik administracji samorządowej w działach finansowo-księgowych, autor wielu artykułów w czasopismach fachowych (Finanse Publiczne, Rachunkowość budżetowa, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita). Od 2009 r. wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor książek: "Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa" oraz "Finanse i rachunkowość sektora publicznego. Przewodnik dla niefinansistów". Od 2016 r. doradca podatkowy. Laureat III miejsca w ogólnopolskim konkursie Lider Księgowości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

 Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 grudnia 2022 r.