• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

System BESTI@ jako narzędzie do przygotowania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz dokumentów planistycznych. Omówienie wdrożonych zmian w 2023 r.

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

27-28 lutego 2023 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:30 każdego dnia

System Besti@ to ważny instrument dla finansów JST. Proponujemy Państwu szkolenie dedykowane pracownikom służb księgowych i finansowych, przydatne z punktu widzenia zarówno sprawozdawczości budżetowej, jak i planowania, zmieniania oraz analizowania budżetu jednostki.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w VIII edycji praktycznych warsztatów on-line, podczas których uczestnicy poznają możliwości programu BeSTI@ w zakresie przygotowywania sprawozdań finansowych, wprowadzania zmian w budżecie oraz opracowywania, analizowania i ewidencjonowania Wieloletnich Planów Finansowych. Podczas 2- dniowych zajęć zostaną wskazane i omówione m. in. zmiany, wdrożone w najnowszych wersjach Systemu Bestia od  stycznia 2023 r. Zajęcia poprowadzi ekspert, członek zespołu, który stworzył i nadal modernizuje system BeSTi@, doskonale orientujący się w funkcjonalnościach systemu, chętnie dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami szkolenia.

Rekrutacja zamknięta. Zapraszam na kolejny termin 16-17 marca 2023 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie najważniejszych funkcjonalności i możliwości systemu BeSTi@, mających na celu poprawę wydajności pracy podczas przygotowywania sprawozdań i dokumentów planistycznych.
• Nabycie praktycznych umiejętności odpowiedniego zastosowania systemu BeSTi@ w zakresie obsługi sprawozdań i budżetu poprzez możliwość pracy na własnych dokumentach.
• Omówienie aspektów konfiguracji systemu, wysyłania dokumentów, sporządzania raportów.
• Przedstawienie modułów: Komunikacja, Sprawozdania, Uchwały, WPF.
• Wskazanie najczęściej pojawiających się błędów i nieprawidłowości wraz z propozycją sposobów ich eliminacji.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości, wynikające z codziennego użytkowania systemu.

zwiń
rozwiń
Program

1. Sprawozdania samorządowych jednostek, posiadających osobowość prawną (jednostkowe i zbiorcze) - Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ:
a. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020, poz. 2396):
• czynności przygotowawcze w Systemie BeSTi@,
• dodawanie nowego rodzaju jednostek do słownika,
• uzupełnianie sprawozdań.
b. Przygotowanie i podpisywanie sprawozdań jednostkowych na dedykowanych formularzach.
c. Sposoby przekazywania sprawozdań jednostkowych do jst.
d. Obsługa sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w Systemie BeSTi@:
• import z plików xml i z plików xls,
• agregacja.
2. Możliwości Systemu BeSTi@ w zakresie obsługi sprawozdań i ewidencji budżetu.
3. Różne scenariusze pracy w Systemie jako narzędzia wielostanowiskowego (podział pracy):

a. BeSTi@ a SJO BeSTi@ w jednostkach podległych – różnice, wady i zalety.
b. Praca zdalna – wady i zalety.
4. Optymalna konfiguracja Systemu:
a. Uprawnienia użytkowników i role.
b. Prawa do jednostek podległych.
c. Omówienie modułu Administracja (wybrane elementy):
• dane kontrolne,
• słowniki systemowe.
5. Nowy słownik jednostek organizacyjnych – organizacja i zasady edycji (zmiany planowane):
a. Jednostka sprawozdawcza i jednostka planistyczna.
b. Powiązanie z API REGON.
c. Obsługa nowego słownika (dodawanie, usuwanie, modyfikacja jednostek).
d. Jednostka budżetowa urząd – wycofanie z Systemu.
e. Rachunek dochodów, o których mowa w art. 223 ufp – zmiana sposobu ewidencji.
6. Wysyłanie dokumentów: omówienie modułu „Komunikacja”.
7. Przygotowane sprawozdań budżetowych
:
a. Omówienie modułu „Sprawozdania”.
b. Sprawozdania jednostkowe i zbiorcze, w tym sprawozdanie jednostkowe jst – (zmiany planowane).
c. Agregowanie danych.
d. Przygotowanie sprawozdań za IV kwartał, w tym wysyłka do GUS (wymagania SMUP) – (zmiany planowane).
e. przygotowanie sprawozdania jednostkowego jst – (zmiany planowane).
f. Import danych z systemów zewnętrznych (pliki xml).
g. Wbudowane kreatory.
h. Weryfikacja poprawności danych.
i. Operacje hurtowe na sprawozdaniach.
j. Podglądy wydruków.
k. Operacje na tabelach ekranowych.
l. Eksport danych z BeSTii.
m. Podpisywanie i wysyłka do RIO.
8. Przygotowanie i ewidencjonowanie zmian budżetu:
a. Omówienie modułu „Uchwały”:
• słownik zadań,
• konfiguracja szczegółowości załączników i konsekwencje wyborów.
b. Model „od szczegółu do ogółu” i model „od ogółu do szczegółu” – omówienie wariantów pracy.
c. Przygotowanie planów finansowych do projektu budżetu i uchwały budżetowej (słownik jednostek).
d. Przygotowanie projektu budżetu i uchwały budżetowej.
e. Wykorzystanie wbudowanych kreatorów (automatyzacja pracy).
f. Zmiany w budżecie (uchwały i zarządzenia).
g. Import i eksport danych planistycznych.
h. Omówienie rodzajów podglądów wydruków i ich parametryzacja.
i. Operacje na tabelach ekranowych.
j. ”Korygowanie” dokumentów planistycznych – omówienie procedur.
9. Przygotowanie i ewidencjonowanie Wieloletnich Prognoz Finansowych:
a. Omówienie modułu „WPF”.
b. Konfiguracja WPF i konsekwencje wyboru.
c. Przygotowanie WPF (projekt, uchwała, zmiany).
d. Wykorzystanie wbudowanych kreatorów do tworzenia dokumentów.
e. Wykorzystanie kreatorów wewnętrznych.
f. Import i eksport danych WPF (pliki xml i Excel).
g. Podglądy wydruków i ich parametryzacja.
h. Podpisywanie i wysyłka do RIO.
i. „Korygowanie” WPF – omówienie procedury sprostowania.
10. Analiza danych w BeSTii za pomocą raportów:
a. Omówienie modułu „Raporty”.
b. Działanie przykładowych raportów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy jst oraz pracownicy wydziałów finansowych jst, obsługujący w swojej pracy system BeSTi@.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, specjalista w zakresie Systemu BeSTi@, doświadczony praktyk i szkoleniowiec.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 699 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 lutego 2023 r.