• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

System Besti@ jako narzędzie do przygotowania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz dokumentów planistycznych. Warsztaty praktyczne

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z systemu Besti@, który jest bardzo istotnym instrumentem z punktu widzenia finansów JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w trzeciej edycji praktycznych warsztatów on-line, podczas których uczestnicy zapoznają się z możliwościami programu BeSTI@ w zakresie przygotowywania sprawozdań finansowych, wprowadzania zmian w budżecie oraz przygotowywania, analizowania i ewidencjonowania Wieloletnich Planów Finansowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie najważniejszych funkcjonalności i możliwości systemu BeSTi@, mających na celu poprawę wydajności pracy podczas przygotowywania sprawozdań i dokumentów planistycznych.
• Nabycie praktycznych umiejętności odpowiedniego zastosowania systemu BeSTi@ w zakresie obsługi sprawozdań i budżetu poprzez możliwość pracy na własnych dokumentach.
• Omówienie aspektów konfiguracji systemu, wysyłania dokumentów, sporządzania raportów.
• Przedstawienie modułów: Komunikacja, Sprawozdania, Uchwały, WPF.
• Prowadzący szkolenie ekspert jest członkiem zespołu, który stworzył i nadal modernizuje system BeSTi@.

zwiń
rozwiń
Program

1. Sprawozdania samorządowych jednostek posiadających osobowość prawną (jednostkowe i zbiorcze) - Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ:
a. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. 2020.2396).
• czynności przygotowawcze w Systemie BeSTi@,
• dodawanie nowego rodzaju jednostek do słownika,
• uzupełnianie sprawozdań.
b. Przygotowanie i podpisywanie sprawozdań jednostkowych na dedykowanych formularzach.
c. Sposoby przekazywania sprawozdań jednostkowych do jst.
d. Obsługa sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w Systemie BeSTi@:
• import,
• agregacja.
2. Możliwości Systemu BeSTi@ w zakresie obsługi sprawozdań i ewidencji budżetu.
3. Różne scenariusze pracy w Systemie jako narzędzia wielostanowiskowego (podział pracy):

a. BeSTi@ a SJO BeSTi@ w jednostkach podległych – różnice, wady i zalety.
b. Praca zdalna – wady i zalety.
4. Optymalna konfiguracja Systemu:
a. Uprawnienia użytkowników i role.
b. Prawa do jednostek podległych.
c. Omówienie modułu Administracja (wybrane elementy):
• dane kontrolne,
• słowniki systemowe.
5. Wysyłanie dokumentów:
a. Omówienie modułu „Komunikacja”.
6. Przygotowane sprawozdań budżetowych:
a. Omówienie modułu „Sprawozdania”.
b. Sprawozdania jednostkowe i zbiorcze.
c. Agregowanie danych.
d. Import danych z systemów zewnętrznych (pliki xml).
e. Wbudowane kreatory.
f. Weryfikacja poprawności danych.
g. Operacje hurtowe na sprawozdaniach.
h. Podglądy wydruków.
i. Operacje na tabelach ekranowych.
j. Eksport danych z BeSTii.
k. Podpisywanie i wysyłka do RIO.
7. Przygotowanie i ewidencjonowanie zmian budżetu:
a. Omówienie modułu „Uchwały”:
• słownik zadań,
• konfiguracja szczegółowości załączników i konsekwencje wyborów.
b. Model „od szczegółu do ogółu” i model „od ogółu do szczegółu” – omówienie wariantów pracy.
c. Przygotowanie planów finansowych do projektu budżetu i uchwały budżetowej (słownik jednostek).
d. Przygotowanie projektu budżetu i uchwały budżetowej.
e. Wykorzystanie wbudowanych kreatorów (automatyzacja pracy).
f. Zmiany w budżecie (uchwały i zarządzenia).
g. Import i eksport danych planistycznych.
h. Omówienie rodzajów podglądów wydruków i ich parametryzacja.
i. Operacje na tabelach ekranowych.
j. ”Korygowanie” dokumentów planistycznych – omówienie procedur.
8. Przygotowanie i ewidencjonowanie wieloletnich prognoz finansowych:
a. Omówienie modułu „WPF”.
b. Konfiguracja WPF i konsekwencje wyboru.
c. Przygotowanie WPF (projekt, uchwała, zmiany).
d. Wykorzystanie wbudowanych kreatorów do tworzenia dokumentów.
e. Wykorzystanie kreatorów wewnętrznych.
f. Import i eksport danych WPF (pliki xml i Excel).
g. Podglądy wydruków i ich parametryzacja.
h. Podpisywanie i wysyłka do RIO.
i. „Korygowanie” WPF – omówienie procedury sprostowania.
9. Analiza danych w BeSTii za pomocą raportów:
a. Omówienie modułu „Raporty”.
b. Działanie przykładowych raportów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy jst oraz pracownicy wydziałów finansowych jst, obsługujący w swojej pracy system BeSTi@.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, specjalista w zakresie Systemu BeSTi@.

zwiń
rozwiń
Ważne informacje organizacyjne dla uczestników warsztatów:

Podczas warsztatów będzie możliwość udostępnienia przez uczestników swoich pulpitów z programem Bestia o ile komputery, na których będziecie Państwo pracować podczas warsztatów będą wyposażone w najnowszą wersją Bestii, podpiętą pod KOPIĘ produkcyjnej bazy danych (tą, która normalnie działa w Państwa urzędach). Po Państwa stronie (urzędu) jest przygotowanie środowiska szkoleniowego na laptopie uczestnika na bazie produkcyjnej BeSTii - takie rozwiązanie pozwoli Państwu zoptymalizować korzyści wynikające z udziału w szkoleniu poprzez lepsze przyswojenie materiału, gdyż w trakcie szkolenia będziecie Państwo patrzeć na swoje dane, sprawozdania i uchwały, wykonując zadane przez prowadzącego ćwiczenia i zadania. Istotne jest też, aby była to Bestia TESTOWA z KOPIĄ bazy, gdyż często mają Państwo zainstalowane na swoich laptopach produkcyjne Bestie, na których normalnie pracujecie (szczególnie teraz, w obecnym czasie epidemii i pracy zdalnej), na takich instalacjach z oczywistych względów szkolenia i wykonywania niektórych operacji w ramach ćwiczeń przeprowadzać nie można.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 770 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 20 września 2021 r.