• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zmiany w VAT w jst 2023 roku. Opodatkowanie dotacji, faktura ustrukturyzowana, planowane zmiany dotyczące użytkowania wieczystego

W 2023 r. wszedł w życie nowy vat. Zapraszamy Państwa na szkolenie poświęcone podatkowi VAT w JST z uwzględnieniem aktualnych zmian. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas. 

Ważne informacje o szkoleniu

2023 rok przyniósł w zakresie rozliczania podatku VAT kolejne nowości, a także zapowiedzi zmian od 2024 roku: opodatkowania dotacji, faktury ustrukturyzowanej czy użytkowania wieczystego. W celu uporządkowania wiedzy, zdobycia informacji na temat wprowadzonych i zaktualizowanych przepisów proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przedstawimy praktyczne aspekty nowych regulacji prawnych w obszarze rozliczania podatku VAT, planowanych zmian oraz wskażemy konsekwencje wynikające z ich wprowadzenia.

Prowadząca, ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z podatku VAT, wskaże jak prawidłowo rozliczać VAT z uwzględnieniem specyfiki jst i omówi kwestie, które przysparzają samorządom najwięcej trudności w zakresie: użytkowania wieczystego, Rządowego Funduszu Polski Ład czy sprzedaży węgla. Ponadto zostaną omówione istotne dla jst zmiany dotyczące faktur ustrukturyzowanych czy opodatkowania dotacji po wyroku TSUE z 30 marca 2023 r. Udział w zajęciach to możliwość zapoznania się z praktycznym stosowaniem przepisów, uzyskania odpowiedzi na najczęściej pojawiające się kwestie problemowe z zakresu tematyki szkolenia, pomocne przy wykonywaniu obowiązków, wyeliminowania błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie zmian i aktualnych problematycznych kwestii dotyczących rozliczania podatku VAT w 2023 r. w szczególności opodatkowania dotacji, zmian faktury ustrukturyzowanej, planowanych zmian w zakresie użytkowania wieczystego.
 • Wskazanie wpływu na odliczenie podatku w kontekście aktualnych i planowanych zmian w podatku VAT, zwłaszcza wyroku TSUE z 30 marca br. w sprawie opodatkowania dotacji dot. fotowoltaiki, azbestu i pomp ciepła.
 • Analiza nowych regulacji dotyczących faktur ustrukturyzowanych.
 • Zdobycie praktycznych porad i wskazówek w celu prawidłowego wykonywania zadań.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania:
 • Jakie jest stanowisko w sprawie opodatkowania dotacji z zakresu fotowoltaiki, pomp ciepła po wyroku TSUE? Jakie są wytyczne wskazujące na okresu trwałości?
 • Czy możemy odliczyć VAT od zakupów pokrytych z dofinansowania Rządowy Fundusz Polski Ład?
 • Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż węgla przez jst?
 • Jakie stawki VAT w przypadku sprzedaży gruntu użytkownikowi wieczystemu?
 • Jakie można wyciągnąć wnioski po roku funkcjonowania interpretacji MF w zakresie opodatkowanie opłaty przekształceniowej?
 • Jakie są zależności pomiędzy korektą 10-letnia VAT, a okresem trwałości? 
 • Jak brzmią przepisy o wdrożeniu faktur ustrukturyzowanych? Co się zmieni? Na co należy zwrócić uwagę? Kiedy faktura ustrukturyzowana wchodzi w życie?
zwiń
rozwiń
Program

1. Opodatkowanie dotacji – planowany wyrok TSUE:

 • Wyroki TSUE z 30 marca br. w sprawie opodatkowania dotacji dot. fotowoltaiki, azbestu i pomp ciepła.
 • Konsekwencje uznania dotacji dotyczące fotowoltaiki za nieopodatkowane podatkiem VAT – analiza działań JST w projektach otwartych i projektach już zakończonych.
 • Program „Cyfrowa Gmina”.
 • Korekta 10-letnia VAT, a okres trwałości – zmiana wytycznych dot. kwalifikowalności.
 • Rządowy Fundusz Polski Ład. Czy wolno nam odliczyć VAT od zakupów pokrytych z dofinansowania, co z zakazem podwójnego finansowania?

2. Planowane zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji dotyczących użytkowania wieczystego:

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw – omówienie planowanych zmian w kontekście rozliczeń podatku VAT.
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? – obowiązek podatkowy, stawka VAT i możliwość stosowania zwolnienia.
 • Przypomnienie zasad rozliczeń innych transakcji dotyczących użytkowania wieczystego na gruncie podatku VAT – przekształcenie z mocy prawa, opłaty roczne w użytkowaniu wieczystym – przegląd interpretacji podatkowych.

3. Sprzedaż węgla:

 • Moment powstania obowiązku podatkowego.
 • Faktura – treść i zasady wystawiania. Kiedy można nie ewidencjonować sprzedaży na kasie fiskalnej?
 • Odliczenie podatku VAT od zakupu węgla oraz kosztów związanych z obsługa transakcji.

4. Faktura ustrukturyzowana – zasady wdrożenia faktur przyjęte przez rząd:

 • Data wejścia w życie zmian.
 • Faktura ustrukturyzowana dla podmiotu zwolnionego z VAT.
 • Faktura ustrukturyzowana dla osoby fizycznej.
 • Zmiany w zakresie faktur korygujących.
 • Zmiany w zakresie realizacji przelewów w split payment oraz zmiany w opisach przelewów.
 • Sankcje za niewystawianie faktur ustrukturyzowanych.

5. Dyskusja. Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy jednostek, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów inwestycyjnych, działów finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani zmianami przepisów dotyczących podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 1000 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, PIT i postępowań podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 maja 2023 r.