• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Problemy podatkowe w jst w 2023/2024 r. - odliczenie i korekta podatku VAT. JPK VAT. KSeF. Raportowanie schematów podatkowych

Zapraszamy Państwa na szkolenie dla pracowników działów finansowo-księgowych samorządów terytorialnych, które umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznego zarządzania finansami publicznymi oraz radzenia sobie z problematyką podatkową. Po szkoleniu uczestnicy będą lepiej przygotowani do rozwiązywania trudności i podejmowania właściwych decyzji związanych z podatkami w JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Poprawne rozliczanie podatku VAT sprawia księgowym, nawet tym z długoletnim stażem pracy, coraz więcej problemów. Liczne zmiany przepisów powodują wątpliwości interpretacyjne, a kolejne zmiany, które weszły w 2023 r. oraz te, które zaczną obowiązywać w 2024 r. tylko je potęgują.

W celu uporządkowania wiedzy i weryfikacji umiejętności proponujemy Państwu udział w 2- dniowym szkoleniu, podczas którego omówimy z perspektywy praktyka:

 • aktualne problemy podatkowe związane z odliczaniem i korektą podatku VAT, w tym rozliczeń charakterystycznych dla specyfiki jst z uwzględnieniem przykładowych rozwiązań,
 • kwestie dotyczące nowych zasad wystawiania faktur, przedstawimy obowiązkową fakturę ustrukturyzowaną, która zacznie obowiązywać w 2024 r.,
 • problemy dotyczące ww. problematyki oraz przedstawimy propozycje ich rozwiązań,
 • właściwą interpretację przepisów w zakresie m. in. opodatkowania dotacji, opłaty przekształceniowej, wyliczania współczynnika proporcji i preproporcji na wybranych przykładach.

Prowadząca, ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z podatku VAT, prowadząca kancelarię doradztwa podatkowego, podpowie, jak należycie rozliczać VAT w transakcjach dotyczących m. in. nieruchomości, dotacji, w tym tych z Programu Polski Ład, skupi uwagę podczas zajęć na kwestiach, które przysparzają samorządom najwięcej trudności i zaproponuje przydatne rozwiązania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie zmian i aktualnych, problematycznych kwestii rozliczania podatku VAT w 2023 r. oraz tych, planowanych na 2024 r., w szczególności dotyczących faktury ustrukturyzowanej i KSeF.
 • Nabycie umiejętności prawidłowej interpretacji przepisów w zakresie rozliczania VAT charakterystycznych dla transakcji realizowanych przez jst tj. najem czy dzierżawa nieruchomości, opłata przekształceniowa, posiłki w szkołach.
 • Omówienie i poznanie okoliczności, w jakich należy stosować dany rodzaj wskaźnika VAT, a także w jaki sposób wyliczyć proporcję i pre-proporcję VAT.
 • Zdobycie praktycznych porad i wskazówek pomocnych przy wykonywaniu obowiązków dotyczących właściwego rozliczania podatku VAT.
 • Możliwość zapoznania się z praktycznym stosowaniem przepisów, uzyskania odpowiedzi na najczęściej pojawiające się kwestie problemowe z tematyki szkolenia, wyeliminowania błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT w jst:

 • Wskazanie na katalog czynności, opodatkowanych podatkiem VAT i zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu – omówienie transakcji, których kwalifikacja może rodzić wątpliwości i skutki dla odliczenia podatku VAT.
 • Analiza przypadków charakterystycznych dla jst – sprzedaż węgla, użytkowanie wieczyste, opłata przekształceniowa, zamiana nieruchomości, wywłaszczenie, aport sieci, rozliczenie nakładów, posiłki w OPS i szkołach.
 • Transakcje nieodpłatne w jst – czy i kiedy podlegają opodatkowaniu?

2. Podstawa opodatkowania i obowiązek podatkowy:

 • Podstawa opodatkowania na gruncie podatku VAT.
 • Opodatkowanie dotacji na przykładzie programów dotyczących likwidacji azbestu, fotowoltaiki, wymiany kotłów – stanowisko sądów administracyjnych i TSUE. Dofinansowania w Programie Polski Ład.
 • Obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT – protokoły odbioru.

3. Faktura, paragon fiskalny, faktura uproszczona i JPK VAT:

 • Zasady wystawiania faktur – dane zawarte na fakturze, określenie nabywcy, terminy na wystawienie faktur.
 • Termin na wystawienie faktury.
 • Kasy fiskalne online – kolejne etapy podłączenia i obowiązkowej wymiany kas.
 • Paragon fiskalny z numerem NIP, a faktura uproszczona.
 • Zasady księgowania faktur uproszczonych, możliwość wystawienia faktury z pełnymi danymi oraz korekty faktury uproszczonej.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, księgowi, pracownicy służb finansowo-księgowych jst, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zajmujący się rozliczaniem podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 1 000 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, PIT i postępowań podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 679 zł netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 listopada 2023 r.