• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podatek VAT w nieruchomościach z perspektywy jst. Jak właściwie interpretować przepisy w zakresie rozliczania VAT przy najmie, dzierżawie nieruchomości, opłacie przekształceniowej?

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 27 marca 2024 r cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie przedstawienie zagadnień związanych z podatkiem VAT w kontekście transakcji związanych z nieruchomościami, zwłaszcza z punktu widzenia lokalnych samorządów.

Ważne informacje o szkoleniu

Poprawne rozliczanie podatku VAT w ramach nieruchomości zawsze stanowiło dla samorządów duże wyzwanie. Ostatnie lata przyniosły w tym obszarze kolejne nowości m .in w zakresie opodatkowania użytkowania wieczystego, a tym samym nowe problemy dotyczące prawidłowej interpretacji przepisów.

W celu uporządkowania wiedzy i weryfikacji umiejętności w przedmiotowym zakresie proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego prowadząca, ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z podatku VAT, podpowie, jak należycie rozliczać VAT w transakcjach dotyczących nieruchomości z uwzględnieniem specyfiki jst i skupi uwagę na kwestiach, które przysparzają samorządom najwięcej trudności m. in. w tematyce opłaty przekształceniowej, sprzedaży mienia komunalnego, najmu i dzierżawy nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie umiejętności prawidłowej interpretacji przepisów w zakresie rozliczania VAT przy najmie, dzierżawie nieruchomości, opłacie przekształceniowej, wynajmie powierzchni reklamowych, opłacie parkingowej.
 • Przedstawienie aspektów rozliczania podatku VAT w transakcjach z obszaru nieruchomości, w tym dotyczących użytkowania wieczystego, dostawy nieruchomości i transakcji usługowych z nimi związanych.
 • Uzyskanie praktycznych porad i wskazówek pomocnych przy wykonywaniu obowiązków dotyczących właściwego rozliczania podatku VAT w zakresie nieruchomości jst oraz wyeliminowaniu błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.

Wskazanie:

 • Aktualnych, problematycznych kwestii w zakresie rozliczania podatku VAT w 2024 r. w obszarze nieruchomości z uwzględnieniem specyfiki jednostek samorządu terytorialnego,
 • Właściwej wykładni aktów prawnych w zakresie opłaty przekształceniowej na wybranych przykładach.
 • Kwestii problemowych oraz propozycji ich rozwiązań z zakresu podatku VAT w nieruchomościach.
 • Jak opodatkować transakcje dotyczące użytkowania wieczystego?
 • Od kiedy podlega opodatkowaniu opłata przekształceniowa?
 • Jak poprawnie odliczać podatek VAT od najmu miejsc na targowiskach, wynajmu powierzchni reklamowych na budynkach, dworcach, przystankach?
 • Kiedy następuje moment podatkowy?
 • Kiedy zastosować prewspółczynnik i współczynnik proporcji?
 • Jak udokumentować sprzedaż na fakturze i paragonie?
 • Kiedy można zastosować zwolnienia na gruncie podatku VAT dotyczące nieruchomości?
zwiń
rozwiń
Program

1. Użytkowanie wieczyste:

 • Kwalifikacja transakcji dotyczących użytkowania wieczystego na gruncie podatku VAT.
 • Kiedy opodatkowaniu podlega opłata roczna z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego?
 • Interpretacja ogólna MF – opłata przekształceniowa – od kiedy podlega opodatkowaniu?
 • Moment powstania obowiązku podatkowego i stawka VAT.
 • Czy gmina ma obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej opłaty przekształceniowej?
 • Nadpłata i zaległość, a kwestia VAT.
 • Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność na podstawie umowy.

2. Dostawa nieruchomości:

 • Wywłaszczenie w zamian za odszkodowanie.
 • Sprzedaż mienia komunalnego – zasady stosowania zwolnień na gruncie podatku VAT.
 • Moment powstania obowiązku podatkowego i podstawa opodatkowania w przypadku dostawy nieruchomości.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów inwestycyjnych, działów finansowo-księgowych, osoby zajmujące się opodatkowaniem transakcji dot. użytkowania wieczystego, pracownicy wydziałów nieruchomości, gospodarowania mieniem oraz wszyscy zainteresowani tematyką zajęć.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener - praktyk współpracujący z jst i ich jednostkami podległymi, publikujący w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, PIT i postępowań podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 27 marca 2024 r cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 kwietnia 2024 r.