Wdrażanie ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych w aspekcie finansowania i funkcjonowania OSP. Zasady funkcjonowania i finansowania, najnowsze orzecznictwo sądów, administracji, wojewodów, RIO

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące finansowania ochotniczych straży pożarnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowa ustawa o ochotniczych strażach pożarnych. Ustawa ta w pewnym zakresie zmienia zasady finansowania OSP oraz wprowadza nowe elementy w funkcjonowaniu OSP jak np. umowa z gminą czy szkolenie kierowców. Wojewodowie oraz Regionalne Izby Obrachunkowe wydały już w 2022 r. nowe orzeczenia ukazujące praktyczne zasady finansowania OSP według nowej ustawy o OSP.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uzyskanie profesjonalnej wiedzy prawniczej na temat funkcjonowania i  finansowania OSP wraz z umiejętnością jej zastosowania w praktyce. Treści poszczególnych zagadnień uzasadniane są poglądami nauki prawa, komentarzami do najnowszych orzeczeń sądów i administracji, rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów i Regionalnych Izb Obrachunkowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Realne zmiany wprowadzane nową ustawą o OSP.
2. Umowa gmina - OSP – praktyczne wskazówki zapisów umownych.
3. Zakres zadań ochotniczych straży pożarnych.
4. Relacje gmina – OSP.
5. Relacje Państwowa Straż Pożarna – Ochotnicze Straże Pożarne.
6. Relacje ZOSP RP – OSP, status ZOSP RP.
7. Nowe wymagania dla strażaków ratowników OSP do wyjazdu do działań ratowniczych.
8. Kandydat na strażaka ratownika OSP.

zwiń
rozwiń
Adresaci
  • pracownicy samorządowi gmin, powiatów, województw obsługujący Ochotnicze Straże Pożarne,
  • komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzący sprawy OSP,
  • pracownicy Regionalnych Izb Obrachunkowych,
  • członkowie zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych,
  • strażacy Państwowej Straży Pożarnej,
  • prawnicy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej,
  • wszyscy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, prowadzi Kancelarię Prawną LexKała oraz Portal Prawa Ochrony Przeciwpożarowej LexFire.pl. Wykładowca prawa w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Były asystent w Zakładzie Podstaw Prawnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, prowadził zajęcia z prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Stały współpracownik działu prawnego miesięcznika ZOSP RP „Strażak”, trener i autor monograficznych szkoleń zawodowych dla pracowników samorządowych i członków OSP z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej oraz finansów publicznych, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2005–2009), autor licznych książek, artykułów i opracowań naukowych, popularnonaukowych i poradnikowych z zakresu prawa, m.in. cywilnego, administracyjnego (w tym ochrony przeciwpożarowej), m.in. Sto pytań do prawnika o Ochotnicze Straże Pożarne. Poradnik praktyczny, t. 1 i t. 2; Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice, Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych; System finansowania ochotniczych straży pożarnych w Polsce (z suplementem elektronicznym). Publikuje na łamach pism „Strażak”, „Przegląd Pożarniczy”, w portalach Remiza.com.pl, Strażacki.pl, w wydawnictwie C.H. Beck. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Pełnomocnik dh OSP Edwarda Pruśniewskiego, w głośnej sprawie wygranej przed Sądem Najwyższym. Odznaczony brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 29 kwietnia 2022 r.