Windykacja i egzekucja należności prowadzonych przez samorząd/ Sprawozdania finansowe 2022 r. w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w samorządowych jednostkach organizacyjnych

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników. Zajęcia w formule stacjonarnej.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Skarbników. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Przedmiotem pierwszego Panelu spotkania będzie prezentacja ogólnopolskiego badania KRD BIG S.A. pod patronatem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego „Polacy wobec dłużników gminnych” wraz z omówieniem narzędzi udostępnianych przez Biuro, mających na celu zwiększenie skuteczności działań prewencyjnych i windykacyjnych.

Przedmiotem drugiego Panelu będzie omówienie podstawowych oraz problematycznych aspektów tworzenia rocznych sprawozdań finansowych 2022r. w świetle zmiennych uwarunkowań gospodarczych.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Skarbników

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Trener 1 – Kierownik Zespołu Wsparcia  i Obsługi Klienta Strategicznego, menadżer z 17-letnim doświadczeniem w branży finansowej. Współpracowała z największymi firmami zarządzającymi wierzytelnościami w Polsce. Mediator stały, wpisany na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Z Krajowym Rejestrem Długów BIG S.A. związana od 2 lat. Odpowiedzialna za współpracę z jednostkami samorządów terytorialnych oraz branżą zarządzania nieruchomościami. (Panel I)

Trener 2 – Menedżer Regionu ds. Obsługi Sektora Publicznego. Z sektorem publicznym związana od 2016r. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim dbałością o dochowanie należytych standardów. Nigdy nie działa schematycznie, wiedząc o tym, że każdy Klient wymaga indywidualnego podejścia. Obecnie odpowiada za relacje KRD BIG S.A z sektorem samorządowym oraz mieszkaniowym z województw: mazowieckiego i dolnośląskiego. (Panel I)

Trener 3 - Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni publicznej na stanowisku adiunkta, wieloletni praktyk, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka wielu specjalistycznych publikacji na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych, a także niepublikowanych opracowań badawczych i eksperckich nt. rachunkowości różnego typu i specyfiki jednostek sektora finansów publicznych. (Panel II)

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Stacjonarna sesja konsultacyjno-szkoleniowa będzie prowadzona i realizowana w Bussinesroom przy Chałubińskiego 8 w Warszawie.

Cena udziału: Dla osoby niezrzeszonej w Forum: 519 PLN. Dla członka Forum wynosi 200 PLN.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 2 grudnia 2022 r.