• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Problemy z zakresu planowania budżetu i WPF na rok 2024

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa

Ważne informacje o szkoleniu

Kolejne planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej to kolejne mierzenie się nie tylko ze zmieniającymi się przepisami prawa i wynikającymi z nich konsekwencjami, ale także z bardzo trudnymi uwarunkowaniami ekonomicznymi w kraju i na świecie, związanymi z kryzysem finansowym, wysoką inflacją, wywołanymi m. in. wojną w Ukrainie. Podczas proponowanego szkolenia, spróbujemy odnaleźć się w tej skomplikowanej dla jst sytuacji tak, aby jak najbardziej rzetelnie, jak to jest możliwe przygotować budżet i WPF na rok 2024.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przypomnienie informacji dotyczących tematyki uchwały budżetowej oraz WPF.
 • Uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie zarówno podstawowego krótko, jak i długoterminowego planowania finansów jst, jak i różnych metod planowania dochodów i wydatków.
 • Poznanie istoty oraz praktycznych aspektów efektywnego opracowania procedury budżetu na 2024 rok oraz WPF w jst.
 • Przedstawienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu WPF i uchwał budżetowych.
 • Uzyskanie, w trakcie zajęć, odpowiedzi na pytania związane z problematyką szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Uchwała budżetowa i wieloletnia prognoza finansowa w świetle ustawy o finansach publicznych.
 2. Planowanie w jednostkach samorządu terytorialnego, a zmiany przepisów, czy zmiany w gospodarce finansowej kraju.
 3. Metody prognozowania dochodów budżetowych i wydatków budżetowych. Co należy uwzględnić, również po ostatnich zmianach klasyfikacji budżetowej, jak również mając na uwadze SMUP?
 4. Konstrukcja uchwały budżetowej jst. Zasady realizacji budżetu.
 5. Warunki dla budżetu jst na bazie art. 242 i 243 ufp.
 6. Założenia do WPF oraz etapy konstruowania prognozy.
 7. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF według metodyki Ministerstwa Finansów i nie tylko.
 8. Przedsięwzięcia w WPF - zasady planowania przedsięwzięć.
 9. Prognoza spłaty długu.
 10. Realność WPF?
 11. Okres sporządzania WPF i jej elementów składowych.
 12. Zgodność WPF z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.
 13. Konstrukcja uchwały w sprawie WPF.
 14. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań a WPF.
 15. Praktyczne aspekty tworzenia WPF.
 16. Pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy jst, pracownicy służb finansowych, kierownicy wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych jst, zajmujący się planowaniem, również wieloletnim i strategicznym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 września 2023 r.